Současná situace v otázkách týkajících se reprezentace České republiky 

 

Letos se koná v Itálii (ve Veroně) od 9. do 24. června otevřené Mistrovství světa, na kterém se mohou zúčastnit všechny páry i týmy, které jejich národní federace přihlásí, přičemž jsou povolené i kombinace členů párů i týmů z různých zemí. Na programu jsou soutěže párové (mixy, ženy, open a senioři) i týmové (ženy, open a senioři). Vklady jsou od 300 US dolarů (mixové páry) až po 1 250  US dolarů (týmy žen a open).

 

Za ČR mají odpovědnost pro ÚČBS i REPRE tým kapitáni jednotlivých kategorií (mixy – Hanka  Pokorná, ženy Mirek Hradil, open – Jirka Štulc a senioři – Petr Hebák). Každá kategorie má celkově k dispozici od sponzora ČBS (včetně juniorů, za které odpovídá Váďa Machát) na celý rok částku 50 tis. Kč, kterou nikdo pro Veronu nevyužije a ponechá ji dle vlastního uvážení na důležitější soutěže (ženy, open a senioři na Mistrovství Evropy v srpnu ve Varšavě a junioři částečně na turnaj v březnu v Amsterdamu).

 

Ve Veroně se zúčastní (na vlastní náklady nebo/i s  příspěvky sponzorů kategorií):

Šest dvojic na párové mixy: Bahníkovi, Dítětová-Fořt, Hnátová-Svoboda, Pokorná-Jansa,

                                           Svobodová-Vrkoč a Zouchová-Fládr.

Jeden open tým: Hnátová-Svoboda, Kopřiva-Mráz (s event. kombinací hráčů Jansa-Pokorná)

                           a navíc Zouchová-Fládr jako jedna dvojice zahraničního týmu.

Jeden seniorský tým: Pokorná-Jansa, Hebák-Nosek (třetí pár Textor-Křížek je zatím nejistý). 

 

Za hlavní soutěž roku ÚČBS i REPRE tým považuje mistrovství Evropy družstev ve Varšavě (asi od 10. srpna) v kategorii žen, open a seniorů. Tyto tři kategorie obsadíme a za nominace (tří dvojic a jedné náhradní) plně odpovídají výše jmenovaní kapitáni. Měli by přihlédnout k celkovým dlouhodobějším výsledkům se zvláštním důrazem na výkonnost vybraných dvojic v minulosti na podobných týmových mezinárodních soutěžích.

 

Od kapitánů jednotlivých kategorií jsem dostal následující zprávy:

 

1. ženy

Uvažované akce

1)  Otevřené MS - Verona (červen 2006).

     Předpokládá se, že si účastníci platí vše včetně vkladů.

2)  ME týmů - Varšava (srpen 2006).

     Předpokládá se, že vklad bude uhrazen ze sponzorského příspěvku hlavního sponzora a účastníci si platí cestu a pobyt (včetně stravy).

Relevantní zájemci o účast

Oslovil jsem celkem 13 hráček, nejprve abych zjistil obecný zájem či nezájem, v dalším pak pro zajištění dvojic. V kategorii žen bohužel platí dvojnásob, že "není z čeho vybírat".

1)  Kromě dvojice Pokorná - Svobodová, která má na místě více "želízek v ohni", se žádní další zájemci nenašli.

2)  Po mnoha peripetiích, včetně opakovaného (a většinou neúspěšného) přesvědčování, se podařilo sestavit 3 dvojice, což je na nominaci vlastně málo - nemáme náhradní dvojici pro různé nepředvídané situace. Pokusím se v tomto směru ještě zapracovat, ale vidím to černě.

Nominace

1)  Tým nebude nominován.

2)  Nominované dvojice:

     Lančová, Medlínová - jako dvojice hrály v Malmö 2004, Lančová reprezentovala i předtím.

     Erdeová, Tomčíková - obě vícekrát reprezentovaly, v tomto složení by jely poprvé.

     Hoderová, Janková - mladá nadějná dvojice, obě hráčky již úspěšně reprezentovaly v juniorských kategoriích.

Čtvrtou dvojici bych rád doplnil, ještě je trochu času - podle úkolu č.2 má být nominováno do konce ledna 2006.

                   12. 1. 2006                                                                             Miroslav Hradil

 

2. junioři

Plán juniorských reprezentačních akcí na období 2006-2007

 

Hlavní akce:

 

16.-23.3.2006    Juniorský turnaj v Amsterdamu (junioři)

 

2007 (neupřesněno)

                        ME juniorů (junioři,dorostenci,dívky)

 

Kumulovaný příspěvek (předpokládaný - poznámka Petr Hebák) ve výši 100 tis. Kč na období 2006-2007 je na tyto akce předběžně rozdělen v poměru 1:4

 

Doplňková akce:

 

30.6.-2.7.2006  Mistrovství světa párů v Piešťanech (všechny kategorie)

Finanční podpora pro 3 nejlepší páry z Fondu rozvoje bridže

 – vyhlášená předsedou ČBS Přemkem Posledníkem

 

                    leden 2006                                                                      Vladimír Machát

 

3. open

 

Od Jirky Štulce jsem zatím získal ústní sdělení, ze kterého vyplývá:

 

1. Do Verony se ponechává individuální iniciativa a oficiální tým nebude jmenován.   

2. Do Varšavy bude tým nominován a předběžně se počítá s dvojicemi Vozábal-Zadražil,

    Šlemr-Zajíček a (dojde-li k dohodě) Kurka-Mráz. Účast Oty Svobody v týmu je též možná,

    ale otázka jeho partnera a případné jiné kombinace jsou zatím otevřené.

3. První dvě uvedené dvojice by v případě pozvání byly nominovány i na turnaj do Bonnu.

4. Budoucí orientace při tvorbě týmu bude vycházet též ze snahy o omlazení týmu a tedy po-

    skytnutí možnosti i těm,  kteří se osvědčili v juniorské kategorii i v dalších soutěžích.

 

 

4. senioří

 

Tým seniorů je pro Veronu sponzorován paní Markétou Noskovou. Pro Varšavu bude využit příspěvek (50 tis.) hlavního sponzora ČBS. Sestava pro Veronu je výše uvedena a pro Varšavu se vychází z následujících skutečností:

 

1. O reprezentaci v této kategorii kromě jmenovaných (Pokorná, Jansa, Nosek a Hebák) projevil pro Veronu zájem jen Petr Jireš (bez partnera Filipa, který by naopak chtěl hrát ve Varšavě) a Franta Křížek (se zatím celkově nevyjasněným zájmem Michala Textora). Žádná jiná dvojice se v dlouhodobě uvedeném termínu do konce roku 2005 nepřihlásila a neví se, zda jde jen o administrativní nedostatek či o výrazný projev celkového nezájmu o REPRE.

2. Při nominaci do Varšavy se vezmou v úvahu dřívější zkušenosti s různými hráči na Mistrovstvích Evropy a světa v minulosti, jakož i konkrétně hra týmu (dvojic či jednotlivců)  ve Veroně. Nikdo zatím nemá uzavřené dveře, ale očekává se aspoň iniciativa a projev zájmu o účast v týmu, přičemž jasnou přednost mají úspěšné a sehrané dvojice před jednotlivci.

3. Částka od ÚČBS bude stačit na vklad a nejvýše jako částečný příspěvek pro nehrajícího kapitána. Běžné (cestovní a pobytové náklady (jak je už běžně naneštěstí zvykem) si hráči hradí sami (pokud nepřispějí kluby nebo nepřijde laskavá nabídka sponzora této kategorie).

 

 

                  V Praze 26. ledna 2006                                              Petr Hebák  

 

 

Text je zprávou na vědomí a k případným připomínkám pro ÚČBS a je hlavně určen internetové stránce ČBS (Tomáše Fořta) jako informace pro všechny členy ČBS.