Zápis z jednání REPRE týmu 27. listopadu 2006

 

Přítomni: Hebák, Hradil, Martynek, Mašek, Štulc

Omluven: Vozábal

Neomluven: Machát

 

1. Členové REPRE týmu bez připomínek dodatečně formálně (fakticky již dříve) akceptovali zprávu předsedy týmu P. Hebáka, která shrnovala situaci v REPRE v 1. pololetí roku 2006. Tato zpráva byla ke konci června veřejně prezentována na internetové stránce ÚČBS.

 

2. Přítomní dosavadní kapitáni REPRE týmů (Jiří Štulc - OPEN, Miroslav Hradil - ženy a Petr Hebák - senioři) vyjádřili ochotu pokračovat ve své funkci. Dodatečně tuto ochotu projevil i Vladimír Machát za kategorii do 25 let.

 

3. Všichni přítomní souhlasili s návrhem předsedy vypsat výzvu všem zájemcům o reprezentaci ČR (nejlépe sehraným párům), aby nejpozději do konce prosince 2006 odevzdali svoji přihlášku pro týmové či jiné akce v roce 2007 svému kapitánovi. Tato (tímto vyhlášená výzva) je zároveň úkol pro všechny kapitány či jejich pomocníky, aby zabezpečili tyto přihlášky. Výzva bude uveřejněna na www stránce ÚČBS a jednotlivé kluby se tímto žádají, aby své členy laskavě o této výzvě informovali.

 

4. V kategoriích žen, OPEN a seniorů se v roce 2007 z hlediska týmových REPRE soutěží to týká jedině otevřeného Mistrovství Evropy v Turecku v době od 15 do 30. června s tím, že na www stránkách EBL i jinde je k dispozici přesný program soutěží včetně vkladů a ubytování. Česká republika může přihlásit téměř libovolný počet týmů, včetně týmů složených z párů či hráčů různých zemí. Pouze jeden tým z každé kategorie však může získat aspoň zaplacený vklad s tím, že na cestovní i jiné náklady žádné příspěvky ze strany ÚČBS nebudou. Z tohoto hlediska jedinou nadějí jsou případní (individuálně či jinak získaní) sponzoři jednotlivých kategorií.

 

5. Informaci i představy o účasti na hlavní soutěži kategorií do 25 let (ME v červenci) zveřejníme dodatečně, protože V. Machát nebyl na jednání přítomen.

 

6. Z roku 2006 je k dispozici ze sponzorského daru pro kategorie OPEN, žen a seniorů na účtu ÚČBS částka 3 x 50 tis. Kč. Vedení každé kategorie rozhodne, zda z této částky bude zaplacen vklad jednomu týmu na otevřené ME v roce 2007 a zbytek ponechán pro rok 2008. Jinou možností je deponovat celou částku až pro ME v roce 2008. Situace v kategorii do 25 let je komplikována tím, že zde ve skutečnosti je více kategorií a navíc z částky 50 tis. Kč již asi 40 % bylo vyčerpáno v roce 2006. Bez sponzorů se naši mladí určitě neobejdou, protože současná finanční situace ČBS po ME juniorů v roce 2004 stále není dobrá a vyhlídky do budoucnosti jsou velice pesimistické.

 

                                                                           Zapsal Petr Hebák