Zápis ze schůze pracovního REPRE týmu

 

konané 5. března 2007

 

Přítomni: P. Hebák, M. Hradil, V. Machát, J. Martynek, J. Mašek a J. Štulc

Omluveni: D. Vozábal

 

 

  1. Petr Hebák seznámil REPRE tým se stavem ÚČBS (ve smyslu posledního zápisu)
    a se současnou finanční situací, s užším zaměřením na reprezentaci ČR a zahraniční příspěvky ČBS pro EBL a WBF. 

 

  1. REPRE tým jednomyslně souhlasí se zaplacením vkladu pro juniory a dorostence pro červencové ME v Itálii (dohromady 1 300 Euro). Tím bude zcela vyčerpána (mírně přečerpána) současná částka, která je v REPRE fondu k dispozici  pro tuto kategorii mladých. 

 

  1. Dostaneme-li dodatečnou slibovanou částku pro REPRE fond (od sponzora za minulé období) je možné uvažovat o příspěvku pro nehrajícího kapitána kategorie dorostenců na toto ME. REPRE tým samozřejmě souhlasí s laskavou nabídku na bezplatnou nehrající kapitánku z Holandska pro kategorii juniorů.

 

  1. REPRE tým vzal na vědomí smutnou skutečnost, že bez sponzora ČBS, jakož i bez   sponzorů jednotlivých kategorií, je vážně ohrožena nejen účast reprezentace ČR aspoň na význačných akcích (typu ME, MS a bridžová olympiáda), ale dokonce i samotné placení příspěvků pro EBL a WBF.

 

  1. REPRE tým jednomyslně souhlasí, aby z REPRE fondu byl zaplaceny naše příspěvky pro EBL a WBF za rok 2007. Náklady budou rozpočteny rovnoměrně na kategorii open, žen, seniorů a mixů.

 

  1. Kapitáni open, žen a seniorů potvrdili, že oficiální reprezentace ČR na otevřeném ME v Turecku se neuskuteční a žádají, aby částka v REPRE fondu pro tyto kategorie byla převedena na příští ME v Norsku v roce 2008. Totéž se týká i výše uvedené případné částky, která byla sponzorem určena výhradně pro bridžovou reprezentaci ČR.

 

  1. REPRE tým připomíná všem jiným zájemcům o účast na ME v Turecku, že přihlášky do všech soutěží musí být oficiálně uskutečněny prostřednictvím ČBS (či jiného národního svazu v případě kombinovaných mezinárodních týmů či dvojic). Je proto třeba o včasné zabezpečení požádat (se všemi potřebnými údaji) ÚČBS nebo lépe přímo předsedu pracovního REPRE týmu Petra Hebáka.  

 

  1. Pozvánka REPRE týmu na Turnaj přátelství do Estonska byla předána Jiřímu Štulcovi k zabezpečení naší účasti. Ta však nepříjemně termínově koliduje s celostátní ligou.      

 

                                                                                          Zapsal Petr Hebák

V Praze dne 8. března 2007