PROHLÁŠENÍ a zápis ze schůze pracovního REPRE týmu ČBS  

 

konané 17. září 2007

 

Přítomni: P. Hebák, M. Hradil, J. Martynek, J. Štulc a M. Kopecký (nahradil D. Vozábala)

Omluveni: V. Machát (pracovní důvody) a J. Mašek (dopravní komplikace)

 

 

   PROHLÁŠENÍ

 

         ÚČBS k 31. červenci 2007 oficiálně rezignovalo, když byla neúspěšná jeho snaha o dostatečnou účast na konferenci delegátů v červnu 2007 a pak na svolání další konference v červenci. Jedním z důvodů rezignace ústředí byla současná neudržitelná finanční situace svazu, ve které příspěvky členů téměř ani nestačí na běžné vnitrostátní potřeby, přičemž dosavadní sponzor už od roku 2005 své veškeré finanční příspěvky účelově směřoval jen na reprezentaci a navíc v polovině letošního roku svoji podporu definitivně ukončil. Díky neúčasti našich týmů na ME ve Varšavě v červnu 2007 disponuje reprezentace ČR prostředky od sponzora z minulého roku a má ještě slíbený doplatek pro letošní rok. Účast hráčů na mezinárodních akcích typu ME a MS (kromě vkladu do soutěže) již delší dobu není svazem nijak finančně podporovaná a zabezpečují si ji hráči i vedení týmů z vlastních prostředků nebo z jiných speciálních sponzorských darů. Například tak byla podporována účast univerzitního týmu v Číně a na univerzitním ME v Belgii. Prostředky svazu na reprezentaci (z účelového příspěvku dosavadního sponzora) stačí jen na vklady do soutěží, které neustále rostou a pro představu u jednoho týmu na ME je to částka kolem 2,5 až 3 tis. Euro. Za této situace se sešel pracovní REPRE tým ČBS, aby řešil otázky reprezentace pro zbytek letošního roku a do konce října příštího roku. Příspěvky do EBL a WBF byly pro letošní rok zaplaceny, ale (bez řešení současné situace) ani toto v dalších letech není automatické či nějak speciálně zajištěno. Současný stav působí dojmem, že stálá konference delegátů nemá úmysl převzít iniciativu pro svolání zástupců klubů a o nalezení vhodného řešení. Pozice BKP je v tomto smyslu v našem bridži dominantní a bude tedy záležet i na schopnosti menších klubů přispět k nalezení vhodného východiska. Každopádně je však zapotřebí, aby nové vedení či ústředí  ČBS co nejdříve potvrdilo další činnost pracovního REPRE týmu, aby existovala koordinace činností v této oblasti ve prospěch reprezentace ČR v zahraničí.

 

 

Zápis

 

1.Přítomní členové pracovního REPRE týmu vyjádřili souhlas s uvedeným prohlášením.

2.David Vozábal sdělil, že z časových důvodů nebude pokračovat v REPRE týmu. Členové REPRE týmu, souhlasí s tím, že bude nahrazen Michalem Kopeckým.

3.Dosavadní kapitáni téměř všech kategorií potvrdili, že budou ve své funkci dále pokračovat. Jsou  to (bez titulů) v kategoriích OPEN - Jiří Štulc, LADIES - Miroslav Hradil, SENIORS - Petr Hebák a JUNIORS - Ine Gielkens (bývalá holandská reprezentantka, která úspěšně vedla náš juniorský tým na ME 2007 v Itálii i náš univerzitní tým na ME 2007 v Belgii). Dorosteneckou kategorii vedl na ME 2007 v Itálii Vladimír Machát, který pokračování ve své funkci zatím jednoznačně nepotvrdil. Petr Hebák napíše paní I. Gielkens děkovný dopis za její dosavadní působení a oficiálně ji požádá o pokračování ve funkci nehrajícího kapitána našeho juniorského a univerzitního týmu.

4.Pracovní REPRE tým s potěšením a gratulací vzal na vědomí velmi pěkné výsledky juniorů a univerzitního týmu v roce 2007 (solidní 11 místo juniorů na ME v Itálii a především vynikající 5. místo z 32 týmů na univerzitním ME v Belgii, jakož i velmi dobré umístění na MS univerzitních týmů v Číně).

5.P. Hebák seznámil REPRE tým se současnou finanční situací, ze které sice vyplývá potřeba sponzorů jednotlivých kategorií, ale i naděje na uhrazení vkladů na ME v Pau v červnu 2008 pro týmy OPEN, LADIES a SENORS ze současných REPRE prostředků.

6.Kapitáni jednotlivých kategorií byli pověřeni, aby do příští schůze REPRE týmu (asi v polovině listopadu) vypracovali a předali P. Hebákovi svůj návrh na výběr párů pro nejbližší období se zvláštním zaměřením na ME 2008 od 14. do 29. června v Pau ve Francii.  

7.REPRE tým souhlasí s tím, aby z hráčů narozených v roce 1980 nebo později byl sestaven tým, který by nás reprezentoval na 1st World Mind Sports Games od 3. do 18. října 2008 v Beijingu v Číně (veškeré pobytové náklady budou hrazeny organizátory). Účast týmu za naši federaci jsme už oficiálně potvrdili.

8.REPRE tým souhlasí s účastí našeho čtyřčlenného týmu ve složení Svoboda - Hnátová a Volhejn - Kopecký na 1st Bridge Games of Small NBOs v Monaku od 7. do 9. listopadu 2007 (vklad žádný není a pobytové náklady si hradí hráči).

9.REPRE tým souhlasí (podle zájmu) s účastí týmu (týmů) na 13th Inter-Nation World Team Championships (dříve tzv. bridžová olympiáda) rovněž od 3. do 18. října 2008 v Beijingu v Číně (náklady si hradí přihlášené týmy). Za ČR o kategorii OPEN projevil zájem tým ve složení Pulkrab - Krása, Zajíček - Šlemr, s čímž REPRE tým souhlasí. Souhlas vychází mimo jiné i z předpokladu nezájmu o účast těch, kteří budou reprezentovat na ME ve Francii, ale i ze skutečnosti, že ČBS se z výše uvedených důvodů nejspíše nebude nijak finančně podílet na účasti našich týmů, která je žádoucí.  

10.              V rámci bodu Různé se diskutoval i starší návrh V. Volhejna o vytvoření Klubu pro reprezentaci. K tomuto návrhu se vrátí REPRE tým na příští schůzi s tím, že je třeba znát podrobnosti.   

                  

                                                                                                                Zapsal Petr Hebák

 

V Praze dne 20. září 2007