9) ME 1997 - Jak se rozhoduje na ME

Na této stránce uvedu několik velmi zajímavých a pro nás poučných příkladů z praxe odvolací komise na ME. Rozhodčí rozhodovali poměrně často, ale odvolání proti jejich rozhodnutí bylo jen něco přes 20. Všechna jednání s rozhodčími byla korektní. Prostě rozhodčí rozhodl a pokud měli hráči pochybnosti o správnosti rozhodnutí, podali protest. Žádné apriorní zpochybňování kompetence a inteligence rozhodčího, tak je zvykem na některých našich i nejvyšších soutěžích. I jen náznak něčeho takového by měl značné disciplinární dohry. Na diagramech je zakreslena také záclona, která je pro rozhodování velmi důležitá.

U odvolací komise probíhalo řízení důstojně jako u soudu. Napřed mluvil předseda, představil komisi a vysvětlil postup jednání. Pak mluvil rozhodčí, pak žalobci (odvolávající se) a po nich jejich soupeři. Komise se podrobně vyptala na to, co se stalo, případně zjišťovala další skutečnosti a pak vyřkla verdikt. Málokdy přineslo odvolání přímý zisk odvolávajícím se, spíše další trestné body pro soupeře. Rozhodnutí rozhodčího zůstávalo také často v platnosti, protože rozhodčí před jeho vyřknutím konzultovali své řešení s ostatními a tedy zvyšovali pravděpodobnost správného rozhodnutí. Vkad byl prakticky vždy vrácen, s vyjímkou případů, kdy komise nenašla k reálnému protestu důvod.


O jednom rozhodnutí rozhodčích v souvislosti s našimi 7 BT píši na jiné stránce. Další bylo v zápase s Islandem (22:8), který neunesl nepříznivě se vyvíjející stav zápasu a pokusil se nás dostat alespoň prostřednictvím rozhodčích.

Rozdání číslo 9
EW v druhé, rozdával Sever.
Záclona Q5  
K
AKQJ86
K985
3 108764
AJ97632 854
9532 7
2 AQJ4
  AKJ92 Záclona
Q10
104
10763
Jih   Západ   Sever   Východ
Volhejn   Baldursson   Fořt   Thorbjornsson
        1   1
Pas   2   3   3
Kontra(1)   Pas   4   Pas
5   Pas   Pas   Pas
(1) Zaklepané Severem, ale ne Jihem. Přesto se na význam licitace posléze zeptal Západ, kdežto Východ pokládal vše za jasné. Západ se dozvěděl, že kontra je pobídkové a protože slibuje určité hodnoty a následovalo po předchozím pasu, slibuje tedy dobré piky. Východ argumentoval tím, že kdyby byl Jih zaklepal kontra a včas vysvětlil, že je na pikách, řekl by 4 a na našich 5, které bychom řekli místo 5, by určitě dal kontra.

Islanďané zavolali rozhodčí a ta ponechala výsledek v platnosti. Soupeři se proti jejímu rozhodnutí odvolali.

Komise se vyptala, co si soupeři představovali za kartu Jihu. Ti ani chvíli neváhali o tom, že kontra je pobídkové a jen tvrdili, že nedostali včas informaci o pikách. Dále se komise zeptala, proč Vítek nezaklepal kontra. Ten odpověděl, že na tomto turnaji taková kontra neklepal a soupeři dosud neměli žádný problém s jejich identifikací. Komise usoudila, že k žádnému poškození soupeřů nedošlo. Ponechala výsledek v platnosti, udělila našemu týmu pokutu 1/2 VB za neklepání umělé hlášky a sebrala Islandu vklad pro zbytečné protestování. Ostatně protest byl opravdu jen ze vzpupnosti, protože z 5 jsme samozřejmě spadli a na druhém stole hráli Islanďané 3 BT + 2.


Bulharsko : Řecko 8:22

Rozdání číslo 20
Oba v druhé, rozdával Západ.
Záclona K4  
KQJ107
A1092
Q8
A93 QJ1086
832 A9
KQ76 J
K63 A10954
  752 Záclona
654
8543
J72
Jih   Západ   Sever   Východ
Kotsiopoulos   Taschiyan   Sapounakis   Popov
    1   1   Kontra
Pas   2   2(1)   3
Pas   Pas   Pas    
(1) Zaklepané Jihem a vysvětlené jako cue-bid, ale nezaklepané Severem. Rozhodčí u stolu přidělil pravděpodobný upravený výsledek 4 bez jedné za 100 pro NS. Východ protestoval, že Západ, který je sice poprvé na ME je pokládán ve své zemi za velmi silného hráče a byl by 4 splnil na eliminaci.
Komise uvážila, že nalezení správné cesty ke splnění není vůbec snadné a že 620 splní jen 20% hráčů a 80% spadne za -100. Proto upravila výsledek na vážený průměr, to jest +50 pro EW.

Island : Rakousko 16 : 14

Rozdání číslo 13
Oba v druhé, rozdával Sever.
Záclona K96  
A4
75
AK7643
8752 43
98 QJ632
KJ10832 Q964
5 Q9
  AQJ10 Záclona
K1075
A
J1082
Jih   Západ   Sever   Východ
Arnarsson   Terraneo   Johnsson   Bieder
        1   1
Kontra   2(1)   Pas   Pas
Kontra   2   3   Pas
3   Pas   3   Pas
4   Pas   4   Pas
6   Pas   Pas   Pas
(1) Zaklepané Západem Jihu, jako transfér na kára, zatímco Východ nic Severu nealertoval.
Sever protestoval, že pokud by věděl, že 2
jsou Texas, řekl by rovnou 3 a tím ukázal sílu. Takto jeho partner věřil, že je slabší a nešel do velkého slemu. Rozhodčí opravil výsledek na 7.
EW protestovali, že soupeři měli dostatek prostoru, aby došli do správného výsledku. Odvolací výbor však potvrdil těsným poměrem hlasů, že NS byli poškozeni a že EW neměli důvod se odvolat. Proto propadl i vklad.

Řecko : Velká Británie 5:25

Rozdání číslo 11
Oba v první, rozdával Jih.
Záclona 963  
743
AJ54
AJ5
AKQJ85 1072
AQJ106 2
- K863
104 KQ632
  4 Záclona
K985
Q10972
987
Jih   Západ   Sever   Východ
Kannavos   Calderwood   Militsopoulos   Shek
Pas   1   Pas   1
Pas   2   Pas   2 BT
Pas   3   Pas   3
Pas   4   Pas   4
Pas   4 BT   Pas   5
Kontra   5   Pas   6
Pas   Pas   Pas    
1 17+
1 7-11, bez drahého 5-listu nebo levného 6-listu
2 Přirozené, dotaz na piky
2 BT 7-9, maximálně Jxx v pikách
3+3 Přirozené
4 Cuebid, vylučuje trefový
4 Cuebid, slibuje trefový
4 BT Cuebid v srdcích
5 Cuebid druhého kola, bez prvního kola v trefech

NS volali rozhodčího, že byli poškozeni. Sever tvrdil, že trvalo dlouhou dobu než vyjela hláška 5. Myslí, že Východ nemá hodnoty na svých 6 bez ochrany váháním partnera. Západ nesouhlasil se Severem, že by trvalo příliš dlouho, než licitoval 5. Tvrdil, že přemýšlel nad hláškou 4 BT a zvažoval možné odpovědi, ale pak licitoval normální rychlostí. Vedoucí nechal výsledek v platnosti.

Odvolací výbor v první řadě zjišťoval, zda došlo opravdu ke změně tempa. Vyslechli především skórera, který potvrdil, že pauza po kontra na 5 byla výrazně delší než většína ostatních. Pak požádali pana Baldiho, který je tvůrcem software pro ME, aby zjistil jak dlouhé byly skutečně pauzy. Vzhledem k tomu, že tento zápas byl snímán v bridžorámě a v reálném čase pořizován do počítače byly tyto informace k dispozici. Baldi předal následující doby licitace ve vteřinách. Časy jsou uvedeny za hláškami, které trvaly déle než normálně:

Jih   Západ   Sever   Východ  
Kannavos sec. Calderwood sec. Militsopoulos sec. Shek sec.
Pas 10 1 - Pas - 1 -
Pas - 2 40 Pas - 2 BT -
Pas - 3 - Pas - 3 -
Pas 10 4 - Pas - 4 -
Pas - 4 BT 53 Pas - 5 -
Kontra - 5 20 Pas - 6 13
Pas - Pas - Pas 22    

Výbor usoudil, že:

Závazek byl proto změněn na 5 + 1 za 680 pro EW.


Finsko : Izrael 22:8

Rozdání číslo 4
Oba v druhé, rozdával Západ.
Záclona AJ65  
AK
1052
8532
104 Q87
J1093 Q876542
AQ96 4
QJ6 109
  K932 Záclona
-
KJ873
AK74
Jih   Západ   Sever   Východ
Kiema   Shacham   Elsinen   Levin
    Pas   1   Pas
2 BT   Pas   3   Pas
4   Pas   4   Pas
Pas   Pas        
2 BT Piková podpora, nejméně výzva.
3 Minimum.
4 Jih Západu: Chicane v srdcích.
Sever Východu: Mimo systém.

Výnos srdce. Výsledek 620 pro NS. Východ zavolal po skončení partie vedoucího s tím, že kdyby byl věděl, že Jih nemá srdce, vynesl by singl káro. Sever by pak nemusel uhodnout trumfy a jednou spadl. NS se hájili, že spolu normálně nehrají a že smíchali dva systémy. Vedoucí turnaje, náš Honza Vohejn, rozhodl, že došlo sice k chybné informaci, ale nikoliv poškození soupeřů a ponechal výsledek v platnosti. EW, kteří netušili, že Honza své spory neprohrává, se odvolali.

Odvolací výbor plně potvrdil stanovisko rozhodčího. Usoudil, že nedošlo k poškození, neboť po károvém snapu hlavní hráč určitě položí délku pikovou k Východu a zahraje napřed pik k esu. Výbor také znovu usoudil, že EW neměli ke svému protestu žádný rozumný důvod. V praxi je srdcový výnos mnohem nebezpečnější než kárový, protože hlavní hráč může zahrát pikový impas a pak si teprve soupeři pošlou snap.

Výsledek zůstal. Vklad byl zabaven. Sever-Jih dostali pokutu 1/2 VP za to, že neznali svůj systém.


Holandsko : Itálie 9:21

Rozdání číslo 17
Oba v první, rozdával Sever.
Záclona A10532  
J10543
Q10
J
KQ986 -
K 97
J87 K9542
Q1074 AK9652
  J74 Záclona
AQ862
A63
83
Jih   Západ   Sever   Východ
Westerhof   Lauria   Jensen   Versace
        2   Pas
2 BT   Pas   3   3 BT
4   Pas   Pas   Kontra
Pas   5   Kontra   Pas
Pas   Pas        
2 Silné nebo slabé na obou drahých
2 BT Dotaz
3 5-5 na drahých
3 BT Levné

Výnos A. Výsledek 550 pro EW. Jih zavolal vedoucího. Všichni hráči potvrdili, že v licitaci byla dlouhá pauza při 4- Pas. Vedoucí potvrdil výsledek dosažený u stolu.

Při přehrání dat z bridžorámy se ukázalo, že 4 byly řečené po 88 vteřinách a Pas po 214, celkem tedy po více než 5 minutách. Východ vysvětlil, že kontroval protože chtěl ukázat maximum a kdyby jeho partner kontra ponechal, tak by vyžadovalo pikový výnos. NS tvrdili, že na kontra na 4 si nevšimli žádného alertu. Východ i Západ tvrdili, že alertovali.

Několik členů odvolacího výboru vidělo zápas v bridžorámě a vzpomělo si, že alert byl použit. Komise usoudila že:

Pokud přejde nedovolená informace, musí se hráč držet trochu zpátky. V některých případech nemůžete hrát nejlepší bridž. Komise proto vrátila výsledek na 4 bez jedné za jako výsledek pro EW.

Výbor pak obrátil pozornost na výnos A, který zadal závazek. Výnos přišel rychle bez toho, aby se Sever zeptal Východu na význam, jak se ukázalo, klepaného kontra. Východ by byl pravděpodobně vysvětlil výnosové varianty a odvrátil jej od katastrofálního výnosu. Pro NS byl proto ponechán jejich špatný výsledek.

Tedy pro EW -50 (-12 IMP), pro NS -550 (0 IMP). Ještě že komise vrátila vklad.


A dvě otázky:


Návrat na začátek dokumentu

Návrat Návrat na stránku ME

Naposledy editováno: 16.02.2004 08:49