BK TOP Praha pořádá z pověření ÚČBS                                  § ¨ ª ©

MEMORIÁL KARLA TEXTORA

jako přebor ČR v individuálu.

Dvoukolový turnaj se uskuteční v sobotu 30. listopadu 2002 v hotelu Kettner, Lublaňská 23, Praha 2 (tel. 224 262 822).

Prezentace:

1000 - 1015

Začátek 1.kola:

1030

Předpokládaný konec:

1900

Startovné 100,- Kč za hráče.

Vedoucím turnaje je Petr Jelínek.

V soutěži se používá výhradně jednotný systém dražby a obrany:

1 tref/káro

11 - 20 PC  lepší levná barva bez drahého 5 listu

1 srdce/pik

11 - 20 PC  5list

1 BT

15 - 17 PC, pravidelná

2 trefy

21+ nepravidelná nebo 24+ pravidelná

2 kára/srdce/piky

6-10 PC, 6list

2 BT

21 - 23 PC bez drahého pětilistu

3,4,5,6,7 v barvě

bloky

3 NT

kompletní levná barva 7-8 list, max. Q vedle

Výnosy přirozené, 4. nejvyšší; markování přirozené, na odhoz Lavinthal. Podrobnější popis bude zveřejněn na internetu a v hrací místnosti.

TURNAJ JE OTEVŘENÝ PRO VŠECHNY ČLENY ČBS se zaplacenými příspěvky na běžný rok!

Pokud chcete mít zajištěnu účast, přihlašte se prosím předem na telefonech 235 311 160, 604 953 517 nebo na adrese m.jelinkova@volny.cz.

Systém:

1 tref            (11) - 20 PC  lepší levná barva bez drahého 5 listu
                        odpověď v barvě v pořadí včetně hlášky 2 trefy = přirozený forsing
                        odpověď 1 NT = 8-10 PC, bez drahého 4listu

1 káro           (11) - 20 PC  lepší levná barva bez drahého 5 listu
                        odpověď v pořadí včetně hlášky 2 kára = přirozený forsing
                        odpověď 1 NT = (5)6-10 PC, bez drahého 4listu

1 srdce/pik   (11) - 20 PC  5list
                        odpověď 1 NT = (5)6-10 PC; two-over-one = forsing na 1 kolo

1 NT             15 - 17 PC
                        Stayman (zaručuje alespoň 1 drahý čtyřlist); Transfery : 2 kára/2 srdce

2 trefy          21+ nepravidelná nebo 24+ pravidelná
                        2 kára = negativní

2 kára/srdce/piky = 6-10 PC, (5)6list
                    2 NT = relé
                        rebidy: Min - Min - Max - Max  +  kvalita barvy

2 NT              21 - 23 PC bez drahého pětilistu
                         Stayman (zaručuje alespoň 1 drahý čtyřlist); Transfery : 3 kára/3 srdce

 3,4,5,6,7 v barvě = bloky

 3 NT               kompletní levná barva 7-8 list, max. Q vedle

Přes zásah soupeře nová barva na prvním a druhém stupni neforsuje.

Negativní kontra do 4 kár včetně. Na pobídkové kontra je rekontra silové.

Konstruktivní 2 NT s fitem po kontru na 1 v drahé.

Na obranné lince nelze použít žádné dvoubarevné zásahy s výjimkou neobvyklých 2 NT na levných barvách. Zásah skokem je blok. Kontra je pobídkové s nejméně třílistem v nelicitovaných barvách nebo od 16 bodů s alespoň 5listem.

Na zkráceného Blackwooda 4 NT se odpovídá počet es event. s počtem králů:
    0/3 1/4 2+0/3 2+1/4 2+2.
    Pokud je třeba, je hláška +1 dotaz na krále - není-li
to pravděpodobná barva trumfů
  
     odpovídá se 0/3 1/4.

Cue-bidy v pořadí bez rozlišení kola. Splintery v logických sledech, ne však fragmenty.

Výnosy standardní: 4.shora, vyšší z dubla, z figurových sledů nejvyšší, z vnitřního sledu nejvyšší ze sousedních (např. J z KJ10)

Markování obrácené (velká=nechci, velká=lichý počet). Lavinthal při odhozu a v logicky zřejmých situacích.