Licitační systém pro soutěž jednotlivců

 

Zásady: drahé pětilisty, silný NT

Zahájení

1§/¨

11-21, lepší (delší) levná

Barva na 1.st F1, čtyřlist

1NT do 8FB není vyšší 4-list

na 2.st(v pořadí tj. i zvýšení) 4-list 9+ F1

skok v barvě od 16FB na barvě

skok na 2NT od 16FB pravidelná

1© /ª

11-21 pětilist

Barva na 1.st F1, čtyřlist

1NT do 8FB není vyšší 4-list

zvýšení barvy – limitované, fit

na 2.st(v pořadí ) 4-list 9+ F1

skok v barvě od 16FB na barvě

skok na 2NT GF 4-listá podpora

1NT

15-18 vyvážená rozloha, levný pětilist možný

2§ Stayman

2¨/© Transfery

2ª- Stop na levné

3§/¨/©/ª - Barva GF

2§

GF

2¨ Negat

2¨/©/ª

5-10 podprimerní šestilisty

2NT - Dotaz, odpovědi stupňovitě

           1.st – min,slabá barva

           2.st – min,dobrá

           3.st – max,slabá barva

           4.st – max,dobrá

2NT

21-22 vyvážená rozloha, levný pětilist možný

3§ Stayman

3¨/© Transfery

3ª- Levné

3§/¨/©/ª

5-10 preventivní hlášky

 

3NT

Kompletní levný 7-8list bez dalšího A nebo K

 

 

Pokračování licitace a dražba po zásahu

Po odpovědi 1NT

Nová barva pod úrovní b. zahájení neforsuje, nad úrovni barvy zahájení F1

Po odpovědi v barvě

Nová barva vždy forsing

Po zásahu *

** - od 9FB

zvýšení – preventivní

nová barva – neforsuje (ani skokem)

1NT – přirozené

2NT – podpora, soutěžní

Po zásahu v barvě

* - negativní

zvýšení – limitované

NT – přirozené

Nová barva v pořadí neforsuje

Nová barva skokem – forsing

Cue – GF (obvykle s fitem)

Cue skokem – dotaz po držení

 

Dražba v obraně

Kontra

12+ podpora pro ostatní barvy

17+ cokoliv

1NT

15-17 vyvážená rozloha – další dražba stejná jako po zahájení 1NT

Barva v pořadí

8-16 pětilist

 

 

Barva skokem

Preventivní

 

Cue-bid

Modif. Michaels (1M – 2M = OM + m;

                           1m - 2m = Om + M)

Skok na 2NT

5-5 – (1M – 2NT = m+m; 1m - 2NT = M+M)

 

Výnosy a markování

Výnosy klasické

Nejvyšší ze sledu

Nejvyšší z přerušeného sledu

Z délky 3-tí/5 - tá

Z prázdného tří(čtyřlistu) druhá

Markování obrácené

Malá – pozitivní nebo sudý počet

Velká – negativní nebo lichý počet

Při odhozu

Sudá lavinthal

Lichá pozitivní

 

Další konvence a kontra

Kontra

Pobídkové (take out)

Negativní

Responsive

Konvence

Splinter

Cue-bidy

Blackwood

Allum(0-3, 1-4, 2 bez dámy, 2 s dámou)

 

Vysvětlivky:

M – drahá

m -  levná

OM – druhá drahá

Om -  druhá levná

   GF -  forsing do hry

   F1 – forsing na 1.kolo