Verdikt Disciplinární komise

 

Disciplinární komise ve složení Roman Hlaváč (předseda), Anatol Filip a Jan Martynek ml. (členové) rozhodla dne 27. 5. 2005 v případu obviněného Josefa Novotného, hráče BK Herold Ostrava, na základě podnětu podaného 25. 3. 2005 Dušanem Šlachtou takto:

 

Obviněný Josef Novotný porušil ustanovení §41 a §43 Disciplinárního řádu, proto mu Disciplinární komise uděluje trest napomenutí. Rozhodnutí o udělení napomenutí bude zveřejněno na internetových stránkách ČBS.

 

Odůvodnění:

 

                Dne 25. 3. 2005 obdržel Roman Hlaváč jakožto člen Disciplinární komise ČBS podnět k prošetření možného přestupku od Dušana Šlachty. Ten se cítil slovně napaden Josefem Novotným, hráčem BK Herold Ostrava, když jako organizátor a zároveň vedoucí turnaje řídil internetový turnaj na serveru BBO dne23. 3. 2005. Podnět doložil souborem, jehož obsahem byl záznam konverzace u stolu.

                Obviněný Josef Novotný prohlásil, že hrál pod nickem 2526 na zmíněném turnaji, a že obsah konverzace odpovídal záznamu v souboru poskytnutém Dušanem Šlachtou. Na svou obhajobu uvedl časovou tíseň, pravděpodobně technickou závadu, která k situaci vedla, a také nepříliš vstřícný postoj rozhodčíhok řešení situace.

                Na základě zjištěných skutečností Disciplinární komise rozhodla, že obviněný Josef Novotný svými výroky na adresu Dušana Šlachty jakožto organizátora a rozhodčího turnaje porušil ustanovení §41 DŘ (nesportovní chování) a §43 DŘ (porušení etických norem a zásad čestného a čistého sportovního zápolení). Vzhledem k okolnostem případu a k tomu, že se jedná o první projednávané provinění tohoto hráče, dospěla Disciplinární komise k závěru o výši uděleného trestu.

                Disciplinární komise zároveň doporučuje Dušanu Šlachtovi, aby se pokusil zvláště v turnajích konaných na Internetu, kde navíc připadají v úvahu technické závady na počítačích či připojení, o citlivějšía vstřícnější přístup k hráčům.

 

Poučení:

 

                Proti tomuto verdiktu je možné odvolání k ÚČBS do 14 dnů od obdržení rozhodnutí. Odvolání je možno podat kterémukoliv ze členů Disciplinární komise.

 

 

 

 

 

Roman Hlaváč                                    Anatol Filip                                                           Jan Martynek ml.

hlavac@mujmejl.cz                           anatol.filip@hp.com                                           hawk_eye@email.cz