Program bridžového týždňa v Tatrách, 2002

 

Termín: piatok 4.10.2002 – nedeľa 13.10.2002

 

Predbežný program – meniť by sa mal len v detailoch podľa dohody účastníkov:

 

PI         4.10.                                                                           19,00   Páry - úvod - samost. kolo

SO        5.10.   14,00   1. kolo páry                                        19,00   Patton

NE        6.10.   14,00   2. kolo páry                                        19,00   Instant páry - samost. kolo

PO       7.10.   16,00   Skupinovka, 1+2 kolo*                      19,00   Páry - samostatné kolo

UT        8.10.   16,00   Skupinovka, 3+4 kolo                        19,00   Páry - samostatné kolo

ST        9.10.   16,00   Skupinovka, 5+6 kolo                        19,00   Páry - samostatné kolo

Št        10.10.  16,00   Skupinovka, 7+8 kolo                        19,00   Individuál

PI        11.10.  14,00   Patton teams                                      19,00   MS - Swiss teams 1-4 kolo

SO       12.10.  10,00   MS - Swiss teams 5-9 kolo                18,00   Páry, MS - 1. kolo

NE       13.10.  10,00   Páry, MS - 2. kolo

 

*Skupinovka - súťaž párov s teamovým hodnotením (IMPy), započíta sa 6

najlepších výsledkov, nie je povinná účasť na všetkých kolách

 

ÚPLNÁ VOĽNOSŤ VÝBERU            -     DĹŽKY POBYTU

-        ÚČASTI NA JEDNOTLIVÝCH TURNAJOCH

-        UBYTOVANIA A STRAVOVANIA

 

Vložné             na večer 4.-10.10. - 50 Sk na hráča,

2 kolové páry 5-6.10. - 100 Sk na hráča,

Skupinovka 7-10.10. - 200 Sk na pár,

Patton teams 11.10. - 200 Sk na team,

MS Swiss teams 11-12.10. - 800 Sk za team, špeciálne ceny a pohár

MS páry - 200 Sk na hráča - špeciálne ceny a putovný pohár

 

70% vložného sa rozdelí na ceny, 15% zúčastnených dostane ceny

 

Miesto konania:           Hotel AUTIS, Pod lesom, Dolný Smokovec, 059 81 Vysoké Tatry

                                    www.hotelautis.sk, info@hotelautis.sk, tel.: 00421-52-4425332

 

Ubytovanie:    v penziónoch a privátoch v Novej lesnej 170-200 Sk/noc, kuchyňa k disp.

                        15 minút peši od hotela Autis

Lacné stravovanie:   samoobslužná reštaurácia

                       

Hotely                             Ubytovanie           Polpenzia              Celkom

Hotel AUTIS                           450-600

Baník, Štrbské pleso                                                                                       520,-

Voj. zotav. Zruby                     400,-                            200,-                            600,-

Park, Smokovec                      425,-                            300,-                            725,-

 

Iné hotely podľa požiadaviek

 

INFORMÁCIE/ PRIHLÁŠKY:

 

Ing. Ludvík Smejkal, 059 86 Nová Lesná 303, tel. 052/ 4422549

Email: wieland@sinet.sk, tatrahasil@stonline.sk