Termíny Východočeské skupinové soutěže a poháru

Nejsou předem stanoveny.

 

 


Pohár organizuje:
Ing.
Miloš Bahník

Skupinovku organizuje:
Ing. Milan Franz

Začátky soutěží jsou vždy v 1800 hodin.


 

PROPOZICE

PRO KRAJSKOU SKUPINOVOU SOUTĚŽ DVOJIC

PLATNÉ   OD   PODZIMU 2011

1.VŠEOBECNĚ

 

KRAJSKÁ ŠVÝCARSKÁ SKUPINOVÁ SOUTĚŽ DVOJIC (DÁLE JEN KŠS) JE ŘÍZENA KRAJSKÝM VÝBOREM ČESKÉHO BRIDŽOVÉHO SVAZU.

 

1.1.ORGANIZACE

 KŠS SE HRAJE VE 3 TURNAJÍCH   NA 5 KOL ZA ROK. VŠECHNY PŘIHLÁŠENÉ DVOJICE HRAJÍ V KAŽDÉM Z 5 KOL PO DVOU UTKÁNÍCH NA 16 ROZDÁNÍ.

 .

VEDOUCÍ SOUTĚŽE JE URČENÝ KV ČBS A JE ZODPOVĚDNÝ ZA ROZHODOVÁNÍ SPORNÝCH HERNÍCH SITUACÍ (PODLE MEZINÁRODNÍCH PRAVIDEL SOUTĚŽNÍHO BRIDŽE A TĚCHTO PROPOZIC), NASAZOVÁNÍ DVOJIC PRO JEDNOTLIVÁ KOLA , VÝPOČET VÝSLEDKŮ  A PUBLIKACI VÝSLEDKŮ KAŽDÉHO KOLA.

 

PROTI ROZHODNUTÍ JE MOŽNÉ SE ODVOLAT  KE KV ČBS  I  K VYŠŠÍM ORGÁNŮM. PŘI ODVOLÁNÍ SE SLOŽÍ VKLAD 100 KČ, KTERÝ V PŘÍPADĚ NEUZNÁNÍ PROTESTU PROPADNE VE PROSPĚCH KV ČBS.

 

1.2.STANOVENÍ POŘADÍ

 1.2.1. POŘADÍ V JEDNOTLIVÝCH TURNAJÍCH URČUJE

1.     POČET  ZÍSKANÝCH VP

2.     VZÁJEMNÉ UTKÁNÍ

3.     POČET IMP CELKEM ZÍSKANÝCH V TURNAJI

4.     LEPŠÍ VÝSLEDEK PROTI NEJLEPŠÍM

 

  1.2.2. CELKOVÉ POŘADÍ KŠS URČUJE

1.      NEJNIŽŠÍ SOUČET UMÍSTĚNÍ ZE VŠECH TURNAJŮ

 

2.      SUMA IMP ZÍSKANÝCH VE VŠECH TURNAJÍCH

 

3.      POČET NEJLEPŠÍCH UMÍSTĚNÍ V JEDNOTLIVÝCH TURNAJÍCH

 

1.3.VÝPOČET VÝSLEDKŮ

 

 VÝSLEDEK ZÁPASU SE UDÁVÁ VE VP ZÍSKANÝCH PŘEVODEM ROZDÍLU IMP PODLE PLATNÝCH MEZINÁRODNÍCH TABULEK. IMP SE UDĚLUJE V KAŽDÉM ROZDÁNÍ POROVNÁNÍM S PRŮMĚRNÝM VÝSLEDKEM, KTERÝ SE VYPOČÍTÁVÁ Z VÝSLEDKŮ DOSAŽENÝCH NA VŠECH  STOLECH TAK, ŽE SE PŘED VÝPOČTEM ARITMETICKÉHO PRŮMĚRU ŠKRTAJÍ VŽDY 1,2,3… EXTRÉMNÍ VÝSLEDKY NA KAŽDÉ STRANĚ A VÝPOČET SE PROVÁDÍ MINIMÁLNĚ Z 5 VÝSLEDKŮ. PRŮMĚR SE TEDY POČÍTÁ ZE VŠECH VÝSLEDKŮ.  ARITMETICKÝ PRŮMĚR SE VŽDY PŘED VÝPOČTEM IMP ZAOKROUHLÍ NA DESÍTKY (5 SE ZAOKROUHLUJE VŽDY NAHORU).

 

1.4.TERMÍNY JEDNOTLIVÝCH KOL

STANOVÍ VEDOUCÍ SOUTĚŽE PO DOHODĚ S JEDNOTLIVÝMI KROUŽKY. TERMÍNOVÁ LISTINA KS MUSÍ BÝT ZVEŘEJNĚNA ALESPOŇ 3 TÝDNY PŘED PRVNÍM KOLEM. TERMÍN KONÁNÍ MŮŽE BÝT V PRŮBĚHU SOUTĚŽE ZMĚNĚN POUZE Z VÁŽNÝCH DŮVODŮ CELOSPOLEČENSKÉHO RÁZU.

 

1.5.VKLADY A MÍSTO KONÁNÍ

 

 KAŽDÁ DVOJICE ZAPLATÍ PŘED ZAHÁJENÍM KAŹDÉHO TURNAJE KŠS 150 KČ I KDYŽ ZAČNE HRÁT POZDĚJI NEŽ V PRVNÍM KOLE NEJPOZDĚJI VŠAK VE 3. KOLE.  ZA PŘÁTELSKÉ A JEDNOTLIVÉ UTKÁNÍ JE POPLATEK 40 KČ ZA DVOJICI. VZHLEDEM K POMĚRNÉMU ZASTOUPENÍ DVOJIC SE JEDNOTLIVÁ KOLA HRAJÍ V PARDUBICÍCH.

VYBRANÉ VKLADY SLOUŽÍ K ÚHRADĚ MÍCHÁNÍ KARET, ZAJIŠTĚNÍ VÝPOČTŮ, VÝPLATU CEN A ÚHRADU 1 JÍZDNÉHO PRO  TRUTNOV A NOVÉ MĚSTO.

 

2. ÚČASTNÍCI

 

      ÚČAST SI ZAJISTÍ DVOJICE, KTERÉ ZAPLATÍ VKLAD DLE BODU 1.5. PRÁVO ÚČASTI V DALŠÍM TURNAJI SE VZTAHUJE NA DVOJICI JAKO CELEK S TÍM, ŽE POKUD SE DVOJICE ROZPADNE A HRÁČI SE NEDOHODNOU, ROZHODUJE VĚTŠÍ POČET ODEHRANÝCH UTKÁNÍ, POKUD JE SHODNÝ ROZHODUJE  LOS.

POKUD JEDEN HRÁČ ZE DVOJICE NEREFLEKTUJE NA MÍSTO, KTERÉ MÁ JAKO DVOJICE VYBOJOVÁNO, MUSÍ TO OZNÁMIT OSOBNĚ NEBO PÍSEMNĚ VEDOUCÍMU SOUTĚŽE.

 

 

2.1 NÁHRADNÍCI A KONTUMAČNÍ VÝSLEDKY

NÁHRADNÍKEM MŮŽE BÝT KTERÝKOLIV HRÁČ, JEHO START VŠAK PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ VEDOUCÍM SOUTĚŽE. POČET UTKÁNÍ S NÁHRADNÍKEM NENÍ OMEZEN. JAKMILE VŠAK HRÁČ SEHRAJE 3 KOLA  SE STEJNÝM NÁHRADNÍKEM, STÁVÁ SE TENTO NÁHRADNÍK KMENOVÝM HRÁČEM DVOJICE.

POKUD JEDEN HRÁČ DVOJICE NEMŮŽE Z VÁŽNÝCH DŮVODŮ SOUTĚŽ DOHRÁT, MŮŽE SI JEHO PARTNER VYBRAT DO DVOJICE JAKÉHOKOLIV HRÁČE,

ALE ABY MĚL NÁROK NA ZAPOČTENÍ DANÉHO TURNAJE DO CELKOVÉHO POŘADÍ KŠS MUSÍ S TÍMTO PARTNEREM ODEHRÁT ASPOŇ 3 KOLA. DVOJICE JE POVINNA NAHLÁSIT VEDOUCÍMU SOUTĚŽE ZMĚNĚNÉ SLOŽENÍ DVOJICE PRO DANÉ KOLO ALESPOŇ 10 MINUT PŘED ZAHÁJENÍM SOUTĚŽNÍHO KOLA.

DVOJICE, KTERÁ SE NEDOSTAVÍ 10 MINUT PŘED ZAČÁTKEM KOLA DO HRACÍ MÍSTNOSTI NEBO JINÝM ZPŮSOBEM NEOZNÁMÍ PŘEDEM SVOJI ÚČAST, NEMUSÍ BÝT PŘIPUŠTĚNA KE HŘE.

PŘI LICHÉM POČTU DVOJIC DOSTANOU PAUZUJÍCÍ PÁRY KONTUMAČNÍCH 18 VP. V JEDNÉ SEZONĚ MŮŽE DVOJICE Z  DŮVODU LICHÉHO POČTU DVOJIC PAUZOVAT POUZE JEDNOU. POKUD SE DVOJICE Z VÁŽNÝCH DŮVODŮ NEMŮŽE DOSTAVIT K ZÁPASU, DOSTÁVÁ V PRVNÍM KOLE ZA PRVNÍ NEÚČAST  15 VP A ZA DALŠÍ  12 VP, VE 2 KOLE 12-10, VE 3. KOLE 10-8, VE 4. KOLE 8.-6.NEÚČAST V POSLEDNÍM KOLE ZNAMENÁ, ŽE DVOJICE NEBUDE KLASIFIKOVÁNA

4.3 POŘADÍ ZÁPASŮ

SOUTĚŽ PROBÍHÁ TAK, ŽE PRO PRVNÍ KOLO VEDOUCÍ NASADÍ ÚČASTNÍKY TAK, ŽE HRAJE PRVNÍ S POSLEDNÍM, DRUHÝ S PŘEDPOSLEDNÍM ATD. ROZMÍSTĚNÍ KRABIC NA JEDNOTLIVÝCH STOLECH NA POČÁTKU HRACÍHO DNU A JEJICH POHYB STANOVÍ PODLE KONKRÉTNÍHO POČTU STOLŮ VEDOUCÍ KŠS.

V DALŠÍCH KOLECH SE NASAZUJÍ DVOJICE TAK, ŽE HRAJE 1-2 A 4-3 ATD. PODLE POČTU VP, KTERÉ DOSÁHLY V DOSAVADNÍCH  ZÁPASECH S OHLEDEM NA PŘEDNOST HRÁT PROTI DVOJICI SE KTEROU JEŠTĚ NEHRÁLA, S VÝHRADOU  5. KOLA, KDY SE HRAJE PODLE AKTUÁLNÍHO POŘADÍ S TÍM, ŽE DVOJICE NA PRVNÍM MÍSTĚ DOSTÁVÁ OCHRANU 10 VP, NA DRUHÉM MÍSTĚ 9 VP, NA TŘETÍM 8 VP ATD. 

V KAŽDÉM UTKÁNÍ JE NUTNÉ PŘEDNOSTNĚ ZACHOVAT PRAVIDLO O 1 PAUZOVÁNÍ V TURNAJI. VEDOUCÍ SOUTĚŽE MŮŽE Z VÁŽNÝCH DŮVODŮ PROVÉST V NASAZENÍ ZMĚNU.

 

   5.CENY

 

   5.1. ROZDĚLENÍ CEN

  V KAŽDÉM  TURNAJI ZÍSKÁVAJÍ FINANČNÍ VÝHRU PRVNÍ ČTYŘI PÁRY

             1.  200.-       2.  150.-     3.  100.-     4.  50,-

     

V CELKOVÉM HODNOCENÍ KŠS  PRVNÍ PÁR ZÍSKÁ POHÁRY PRO PŘEBORNÍKA VĆ KRAJE SOUTĚŽE S IMP HODNOCENÍM A DALŚÍ DVA PÁRY DIPLOMY.

 

V PARDUBICÍCH 30. ZÁŘÍ 2011

 


  

P R O P O Z I C E

Východočeského poháru platné pro rok 2011/2012

________________________________________________________________

1.  Všeobecně

Východočeský pohár  v párovém bridži (dále jen pohár) je řízený vedením pardubického bridžového klubu.

2. Organizace a termíny

1. Pohár se sestává  z 25 kol párových turnajů. Turnaje jsou organizované systémem Howell na jedno výsledné pořadí. /Při více než 7 stolech vždy na 26 rozdání/.

2. Turnaje budou uspořádány v hrací místnosti BK Pardubice.

 3. Vedoucí soutěže je určený BK Pardubice a je zodpovědný za rozhodování sporných herních situací podle Mezinárodních pravidel soutěžního bridže a těchto propozic.

 4. Nasazování do turnajů se provádí zcela náhodně podle zaregistrování   Výpočet a publikaci výsledků každého kola a celkového pořadí se provádí prostřednictvím internetu.

 5. V případě neúčasti vedoucího poháru v turnaji je povinen za sebe určit zástupce, na kterého přechází všechna jeho práva i povinnosti. Proti jeho rozhodnutí je možné se odvolat k odvolací komisi určené zúčastněnými bridžovými kluby a  k vyšším orgánům ČBS. Při odvolání se složí vklad 100 Kč, který v případě neuznání protestu propadne ve prospěch finančního fondu Východočeského poháru.

6. Termíny jednotlivých kol stanoví vedoucí soutěže s ohledem na termíny Východočeské skupinové soutěže. Termínová listina poháru musí být zveřejněna alespoň 4 týdny před prvním kolem. Termín konání může být v průběhu soutěže změněn pouze z vážných důvodů celospolečenského rázu.

3. Stanovení pořadí

  1. Do výsledného pořadí se započítává 15 nejlepších výsledků. Pokud jsou však dosaženy ve stejném složení dvojice pak pouze 14 a patnáctý výsledek nejlepší v jiném složení dvojice.
  2. celkově se vytváří dvě dílčí pořadí. První podle součtu procent podle zásad dle bodu 1 a 2. Druhé dílčí pořadí podle pořadí v jednotlivých turnajích . Toto pořadí určí nejnižší součet z deseti nejvýhodnějších výsledků umístění v turnajích , kdy započítavané číslo je výsledkem podílu kde ve jmenovateli je umístění a v čitateli počet zůčastněných dvojic
  3. Vítěz soutěže je hráč s nenižším součtem pořadí z obou dílčích pořadí. V případě stejného součtu je vítězem hráč s lepším umístěním v dílčím pořadí podle umístění v turnajích. Vítěz je vyhlášen párovým přeborníkem Východočeského regionu pro stávající soutěžní období.

 

4. Účastníci

1. Turnaje jsou otevřené i pro členy jiných klubů i nečleny ČBS. Účast v turnaji není nijak omezena.

5. Vklady

  1. Vklad do každého turnaje Východočeského poháru je 10 Kč za hráče.

6. Výhry

1. 100% vybraných vkladů po odečtení režie  bude použito na finanční ceny   pro prvních 10 hráčů, kteří budou v celkovém hodnocení.

2. Rozdělení cen: 1.26%, 2.20%, 3.15%, 4.10%, 5.8%, 6.6%, 7.4%, 8-10.2%,

 

   Vítěz získává pohár, který je předáván na začátku nové sezóny.Návrat Návrat na hlavní bridžovou stránku

Naposledy editováno: 14.09.2016 09:35