Hlavní stránka
Ú ČBS

ADRESÁŘ FUNKCIONÁŘŮ ČBS

Členové ÚČBS s hlasovacím právem

Předseda ÚČBS:
............................................

Místopředseda - ekonom
Ing. Franz Milan
tel: 602 641 268,
  e-mail: m.franz@seznam.cz

Místopředseda – vedení soutěží
Ing. Haman Aleš
tel: 606 733 613, e-mail: alha@email.cz

Stálý předseda konference delegátů
Kopřiva Jiří
tel: 602 233 237, e-mail: jiri.kopriva@email.cz

Další spolupracující členové

Sekretář ÚČBS
Ing. Ertner Jan
tel: 606 691 468, e-mail: jan.ertner@volny.cz

Stálý zástupce v Unii malých bridžových svazů a Ústrední kapitán reprezentace ČR
Ing.Hebák Petr
tel: 606 657 456, hebak@centrum.cz