PROPOZICE PŘEBORU SMÍŠENÝCH DVOJIC

 

1.VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Přebor smíšených dvojic s topovým hodnocením (dále soutěž) organizuje a řídí ÚČBS nebo jím pověřený pořadatel.

1.2 Soutěž se řídí Mezinárodními pravidly soutěžního bridže, Soutěžním řádem ČBS a těmito propozicemi.

1.3 Technické a organizační zajištění soutěže provádí ÚČBS nebo orgány jím pověřené.

1.4. Vítěz soutěže získá titul Mistr ČR smíšených dvojic.

 

2.STRUKTURA SOUTĚŽE

2.1 Soutěž se skládá ze 2 kol, hraných během jednoho víkendu.

2.2 Počet dvojic není propozicemi omezen. Omezení může stanovit pořadatel soutěže s ohledem na organizační možnosti. Omezení musí povolovat účast aspoň 40 dvojic.

2.3 Uspořádání soutěže by mělo zajišťovat, aby se každá dvojice utkala se všemi soupeři.

 

3.HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ

3.1 Hodnocení topové.

3.2.Celkové výsledky jsou součtem procent dvou kol.

 

4.SOUTĚŽNÍ A TECHNICKÁ USTANOVENÍ

4.1. Pořadatel zajistí všechny hrací prostředky/karty, bidingboxy, konveční karty/.

4.2. Pořadatel zajistí kvalifikovaného rozhodčího.

4.3 V soutěži je povinné používání konvenčních karet na formuláři Evropské bridžové ligy v českém nebo anglickém jazyce.

4.4 Vklady a ceny určuje ÚČBS.

4.5 Výsledek soutěže zveřejňuje pořadatel okamžitě na internetu a zašle vedoucímu SOK s příslušnou dokumentací do pěti dnů po skončení soutěže.

4.6 Situace, na které tyto propozice nepamatují, řeší v období mimo soutěž SOK ČBS, během soutěže vedoucí soutěže.

 

5.PLATNOST PROPOZIC

Propozice platí od soutěžního ročníku 2007/2008.