<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"><!-- saved from url=(0050)http://www.bridgecz.cz/ucbs/propozice/p_to2002.htm --><div class=Section1><span style='font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt'>PROPOZICE PŘEBORU DVOJIC SENIORŮ<o:p></o:p></span>

<span style='font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt'>S TOPOVÝM HODNOCENÍM<o:p></o:p></span>

 

 <o:p></o:p>

1.VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Přebor dvojic seniorů s <span class=SpellE>topovým</span> hodnocením (dále soutěž) organizuje a řídí ÚČBS nebo jím pověřený pořadatel.

1.2 Soutěž se řídí Mezinárodními pravidly soutěžního bridže, Soutěžním řádem ČBS a těmito propozicemi.

1.3 Technické a organizační zajištění soutěže provádí ÚČBS nebo orgány jí pověřené.

1.4. Vítěz soutěže získá titul Mistr ČR TOP dvojic seniorů.

2.STRUKTURA SOUTĚŽE

2.1 Soutěž se skládá ze 2 kol, hraných během jednoho dne.

2.2 Počet dvojic není propozicemi omezen. Omezení může stanovit pořadatel soutěže s ohledem na organizační možnosti. Omezení musí povolovat účast aspoň 52 dvojic.

2.3 Uspořádání soutěže by mělo zajišťovat, aby se každá dvojice utkala se všemi soupeři.

2.4 Pořadatel může zvolit <span class=SpellE>vyjimečně</span> i jiný nasazování soupeřů, pokud zajistí spravedlivé nasazení soupeřů a na linky.

3.HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ

3.1 Hodnocení <span class=SpellE>topové</span>.

3.2.Celkové výsledky jsou součtem procent dvou kol.

 <o:p></o:p>

4. PODMÍNKY ÚČASTI<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

4.1 Soutěže se mohou zúčastnit pouze členové ČBS se zaplacenými příspěvky na běžný rok, kteří v den zahájení soutěže dovrší 55. let.<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

5. OMEZENÍ DRAŽEBNÍCH SYSTÉMŮ <o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

5.1 V soutěži nejsou povoleny VUS (Vysoce Umělé dražební Systémy). <o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

6.SOUTĚŽNÍ A TECHNICKÁ USTANOVENÍ

6.1.Pořadatelé zajišťují rozeslání pozvánek a noclehy. Pozvánky je pořadatel povinen rozeslat pět týdnu na všechny kluby uvedené v seznamu ÚČBS před termínem soutěže. Přihlášku a požadavky na noclehy jsou účastníci povinni zaslat pořadateli nejpozději 14 dní před termínem soutěže.

6.2.Nepřihlášené dvojice budou zařazeny jen v případě, že nenaruší počty podle bodu 2.3.

6.3. Pořadatel zajistí všechny hrací prostředky/karty, <span class=SpellE>biddingboxy</span>, konveční karty/.

6.4. Pořadatel zajistí kvalifikovaného rozhodčího.

6.5 V soutěži je povinné používání konvenčních karet na formuláři Evropské bridžové ligy v českém jazyce.

6.6 Vklady a ceny určuje ÚČBS.

6.7 Vklady slouží na úhradu režie turnaje.

6.8. Náklady na ceny hradí ÚČBS.

6.9 Výsledek soutěže zveřejňuje pořadatel okamžitě na internetu a zašle vedoucímu soutěžní komise s příslušnou dokumentací do pěti dnů po skončení soutěže.

6.10.Situace, na které tyto propozice nepamatují, řeší v období mimo soutěž soutěžní komise ČBS, během soutěže vedoucí soutěže.

 <o:p></o:p>

5.PLATNOST PROPOZIC

Propozice platí od 30.09.2004

Propozice schválilo ÚČBS<span style='mso-spacerun:yes'> 30.09.2004 </span>30.09.2004 30.09.2004

 

</div>