Zpráva o přeboru ČR párů s IMP hodnocením 2001

 

O víkendu 1. A 2.12.2001 byl druhým kolem dokončen Přebor ČR párů s IMP hodnocením pro rok 2001. Přebor byl hrán dvoukolově. První kolo se uskutečnilo 26.-27.5. v Pardubicích, druhé kolo se konalo v Praze v hotelu Kettner. V přeboru bylo hodnoceno celkem 20 párů, které se zúčastnily obou kol.

 

Přeborníkem republiky se stal pár

 

David Vozábal - Michal Zadražil

 

Na druhém místě skončil a I.vicemistrem se stal pár

 

Miroslav Hradil - Otakar Svoboda

 

Na třetím místě skončil a II.vicemistrem se stal pár

 

Petr Bahník - Tomáš Mráz

 

Celkové výsledky přeboru jsou v příloze.

 

Celkově považuji tento model přeboru s hodnocením IMP za nešťastný. Myslím, že je třeba urychleně nalézt přijatelné řešení a prosadit změnu tohoto modelu. Považuji to za prvořadý úkol SK. Již jsem předložil některé návrhy, které chci dostatečně prodiskutovat a pak předložit doufám návrh životaschopnějšího modelu.

 

V Praze 6.12.2001

 

Vypracoval: Jiří Kopřiva