Finanční výsledky za rok 2001

 

 

Odsouhlaseno předsedou revizní komise ČBS Pavlem Sajalem a pod jeho jménem publikováno v Bridžové revue č. 14

 

 

Jednoduché účetnictví, které ČBS v současnosti vede, vykazuje za rok 2001 následující číselné údaje (v tisících Kč):

 

Stav peněžních prostředků k 1.1.2001             871

Stav peněžních prostředků k 31.12.2001          1 131

 

tj. navýšení o 260 tis. Kč, které je doloženo následovně:

 

Příjmy                                                         Výdaje

Příspěvky

207

 

Výdaje soutěže

346

Dotace ČSTV

15

 

Junioři

43

Příjmy ze soutěží

33

 

Příspěvky EBL, WBF

12

Úroky - bankovní účet

2

 

Vklady EBL, WBF

146

Úroky - termínovaný vklad

15

 

ME Tenerife

791

Ost. prodej

43

 

Školení

4

Sponzorské dary

840

 

Revue

55

ME Tenerife

533

 

Internetové náklady

29

Reklama

40

 

Jednatelská vydání

9

 

 

 

Jízdné na schůzi

1

 

 

 

Poplatek bance

4

 

 

 

Stroj (Duplimate)

26

 

 

 

Sražená daň

2

Celkem

1728

 

Celkem

1468

 

Hospodářský výsledek – zisk – je zejména výsledkem nutnosti vést jednoduché účetnictví. Z hlediska řízení je pak skutečně dosaženým hospodářským výsledkem vyrovnanost příjmů a výdajů.

 

V tomto roce je opět nejvýraznější položkou účast na zahraničních soutěžích. S těmito výdaji se ČBS může vyrovnat pouze díky sponzorským darům.

 

S uspokojením pak můžeme konstatovat, že výdaje na samotný provoz jsou velmi nízké.

 

Na druhou stranu jsou však bohužel finanční výdaje na rozvoj a výuku bridže nedostatečné. Rok 2002 bude v tomto směru určitě lepší.