Odpověď ÚČBS na dopis prvoligových kapitánů BKP

 

V Praze dne 28. 1. 2005

 

  Vážení bridžoví přátelé.

 

  ÚČBS uznává Vaše připomínky k organizaci pardubického turnaje celostátní ligy. Bohužel, co se týká organizace VC a přeborů ČR, což všechno jsou soutěže, na jejichž organizování má ÚČBS nějaký podíl, není to v poslední době jediný případ, ke kterému se objevily stížnosti. Návrh řešení problému jak zajistit kvalitu prostředí je momentálně jednou z priorit ÚČBS (a slibuji Vám, že já osobně se postarám o to, aby k řešení došlo co nejdříve). Ale není to zas až tak jednoduché sladit finanční možnosti, ať už jde o možnosti ÚČBS nebo pořadatelů samých, s oprávněnými nároky regionů na možnost přebory pořádat – ekonomické hledisko není jediné, sami jistě ze své zkušenosti víte, že domácí prostředí je výhodou.

 

  ÚČBS konstatovalo, že nemá žádné námitky proti tomu, aby kterýkoli z pořadatelů kteréhokoli z přeborů ČR zajistil uspořádání tohoto přeboru (nebo i jeho části) v místě, které není jeho sídlem. ÚČBS by ale rádo upozornilo na fakt, že tomu nic nebránilo ani dřív a že k tomu už dokonce docházelo.

 

  ÚČBS vítá Vaši nabídku pronajímat prostory BKP ostatním pořadatelům přeborů ČR. Přivítali bychom zveřejnění podobných nabídek i od jiných kroužků, znalost takových možností by mohla některým pořadatelům ulehčit situaci.

 

  ÚČBS Vám děkuje za to, že jste na problém upozornili a že jste nabídli i jistou možnost řešení.

 

 

  Za ÚČBS

 

  Zdeněk Jelínek