Reprezentační teamy 2002

V roce 2002 se předpokládá oficiální zastoupení České republiky v soutěžích družstev:

1. Na European Teams Championships v kategorii Open, Ladies a Seniors od 15. do 29. června v Itálii (Salsomaggiore). 

2. Na European Juniors and Schools Championships asi 6. července na dosud nestanoveném místě. Zvažuje se účast nejen v soutěži juniorů, ale i žáků škol.

 

Nejdříve připomínáme schválená pravidla výběru

 

1) NPC příslušné reprezentace jmenuje reprezentační družstvo čtyř až šesti hráčů. NPC zodpovídá za to, že všichni členové tohoto družstva souhlasí se svou účastí v tomto družstvu, že nemají námitky proti své účasti v případném vyzývacím zápase, který proběhne v maximálně dvou víkendech, a že též souhlasí s termíny, kdy se má tento vyzývací zápas konat (pokud již tyto termíny jsou určeny). V případě, že družstvo je pouze čtyřčlenné, musí jeho členové být připraveni na to, že NPC a TR může družstvo dodatečně doplnit o další dvojici.

 

2) Soupisku jmenovaného družstva předkládá NPC ke schválení TR. Ta rozhoduje o tom, zda toto družstvo splňuje požadavky kladené na reprezentanty. Při rozhodování bere do úvahy tato kritéria (viz též Kodex reprezentanta):

- výsledky v posledních letech (v první řadě v mezinárodních a celostátních soutěžích);

- mezinárodní zkušenosti a jazykové vybavení členů družstva;

- etika hry a společenské chování;

- v neposlední řadě tělesná kondice.

 

3) Proti tomuto družstvu má právo sehrát vyzývací zápas každé družstvo, které se přihlásí do určeného termínu a které bude dle kritérií uvedených v bodě 2) schváleno NPC a REPRE komisí. Každé přihlášené družstvo může mít 4 nebo 6 hráčů. Každý člen družstva musí souhlasit s tím, že může být v případě potřeby vybrán NPC a TR k doplnění reprezentačního družstva a že nemůže bez velmi závažného důvodu reprezentování odmítnout. V případě, že družstvo je pouze čtyřčlenné, musí jeho členové být připraveni na to, že NPC a TR může družstvo dodatečně doplnit o další dvojici.

 

4) Pokud takových družstev bude více, sehrají tato mezi sebou v maximálně dvou víkendech kvalifikaci. Právo hrát vyzývací zápas má pak vítěz této kvalifikace.

 

5) Režim hry vyzývacího zápasu i případné kvalifikace bude maximálně přizpůsoben režimu hry na ME v příslušné kategorii. To znamená, že by během víkendu mělo být odehráno šest sezení po tolika rozdáních, na kolik budou na ME hrány (nebo na kolik byly hrány na předchozím ME) jednotlivé zápasy. Tato sezení by navíc měla být hrána v časech, v nichž budou (příp. byly naposled) na ME hrány jednotlivé zápasy. V dalším textu je použita zkratka n pro tento počet rozdání v zápase.

 

6) Vyzývací zápas se hraje na 12 sestav po n rozdáních. Těchto 12 sestav je rozloženo do dvou víkendů. Počítá se pouze zisk IMP. V případě vítězství vyzývatele alespoň o 1 IMP se vyzývající družstvo stává družstvem reprezentačním (družstvu jmenovanému NPC tedy stačí remíza). Jestliže po nějaké sestavě bude mít jedno z družstev náskok aspoň 5n IMP, stává se vítězem. Každé družstvo má právo zápas kdykoli vzdát (a nemohou proto být proti němu uplatňovány žádné sankce).

Pokud bude přihlášeno a schváleno pouze jedno vyzývající družstvo, hraje se jen tento vyzývací zápas.

 

7) Pokud budou přihlášena a schválena dvě vyzývající družstva, sehrají mezi sebou v jednom víkendu zápas na 6 sestav po n rozdáních. Počítá se pouze zisk IMP. Družstvo, které zvítězí alespoň o 1 IMP, získává právo účasti ve vyzývacím zápase. Jestliže po nějaké sestavě bude mít jedno z družstev náskok aspoň 5n IMP, stává se vítězem. Každé družstvo má právo zápas kdykoli vzdát (a nemohou proto být proti němu uplatňovány žádné sankce). Pokud by nedošlo k rozhodnutí, bude zápas prodlužován vždy o 2 rozdání až do rozhodnutí.

 

8) Pokud budou přihlášena a schválena alespoň tři vyzývající družstva, sehrají mezi sebou v jednom víkendu eliminaci formou „každý s každým“. Družstva, která se v této eliminaci umístí na prvním a druhém místě, pak v dalším víkendu sehrají proti sobě – podle bodu 7) – zápas o právo účasti ve vyzývacím zápasu.

O pořadí v eliminaci rozhoduje:

1. počet získaných VP celkem;

2. počet získaných VP v parciální tabulce družstev se shodným ziskem VP celkem;

3. počet získaných IMP v parciální tabulce družstev se shodným ziskem VP celkem;

4. počet získaných IMP celkem;

5. dodatečné zápasy (vždy na 2 rozdání).

 

 

Poznámka:

Při třech vyzývajících družstvech je vhodné organizovat eliminaci formou „Patton“ – 6 kol. V jednom kole pak každé družstvo sehraje dva „půlzápasy“ (dvakrát n/2 rozdání), přičemž po každém sudém kole se sečtou IMP za poslední dva „půlzápasy“ (t.j. kola) a tento součet se převede na VP.

 

Stav ke 20. prosinci 2001

 

Proti jmenovanému teamu Open

O.Svoboda - V.Volhejn, J.Kurka - T.Mráz, M.Zadražil - D.Vozábal

se přihlásily dva týmy:

1. J. Kopřiva - A. Filip, O. Krása - P. Pulkrab

2. J. Šubrt - T. Jirout, M. Textor - Z. Lauer.

Tyto dva týmy sehrají spolu zápas na 6 x 20 rozdání (ve smyslu schválených a přiložených pravidel výběru) o právo vyzvat jmenovaný team na 12 x 20 rozdání. Kvalifikační zápas se bude hrát v hotelu Kettner 5. - 6. ledna a vyzývací zápas 9. - 10. února. a 23. - 24. března.či v jiném vhodném termínu. Podmínkou připuštění ke hře je podpis kodexu reprezentanta.

Změna programu je možná, ale za veškerou organizaci i případné změny termínu odpovídá npc. J. Štulc.

Proti jmenovanému teamu Ladies

Z.Tomčiková  - M.Lančová, J.Pokorná - P.Svobodová, D.Hnátová - J.Erdeová

se přihlásil jediný team:

Kulišanová, Dítětová, Čížková, Schulzová, Krásová, Petrovská.

Zápas se jmenovaným týmem se podle stejných zásad uskuteční 5. - 6. ledna 2002 a 9. - 10. února. Podmínkou připuštění ke hře je podpis kodexu reprezentanta.

Změna programu je možná, ale za veškerou organizaci i případné změny odpovídá npc. M. Franz.

Proti jmenovanému teamu Juniors

D. Vozábal - P. Pulkrab, P. Jelínek - P. Martynek, P. Pěkný - R. Vrkoč

Se přihlásily tři teamy:

1. Posledník - Janeček, Beran - Macura, Šídlová - Vondráčková

2. Janková - Janko, Falta - Vlachová

3. Tegze - ?, Mandysová - Medlín,

které spolu podle uvedených zásad sehrají kvalifikaci o právo vyzvat jmenovaný tým. První kolo kvalifikace se koná opět 5. - 6. ledna v hotelu Kettner. Podmínkou připuštění ke hře je podpis kodexu reprezentanta.

Změna programu je možná, ale za veškerou organizaci i případné změny termínu odpovídá npc. Z. Frabša ml.

Proti jmenovanému teamu Seniors

F. Křížek - J. Šubrt, J. Nosek - P. Hebák, P. Jireš - A. Filip (náhradník Z. Jansa)

se nepřihlásil žádný soupeř.