Zápis z REPRE komise

menza VŠE, 20. května 2002

 

Přítomni:  Hradil M., Jelínek Z., Křížek F., Martynek J., Štulc J., Hebák P.

Omluveni:  Mašek J. a Z.Frabša (oznámil odstoupení z funkce)

 

1. Pro relativně pravidelné akce, na které přicházejí pozvánky a jsou většinou pro čtyřčlenné družstvo s úhradou nákladů pobytu (jako jsou v roce 2002 Bonn, Švédsko a předpokládá se, že Sicílie) se nebudou konat žádné speciální kvalifikace. Tým vždy jmenuje REPRE komise podle návrhů REPRE kapitánů. Tým bude vždy jmenován nejpozději do 14 dnů po obdržení pozvánky (v současné době byl takto jmenován tým do Švédska ve složení Vozábal-Zadražil a Erdeová-Hnátová).   

2. Turnaj 4 nebo 5 zemí (kromě nás Rakousko, Německo, Polsko a možná i Maďarsko) pořádá Český bridžový svaz v Praze ve dnech 16. a 17. listopadu a za organizaci odpovídá P. Hebák. Turnaj týmů se uskuteční ve všech 4 kategoriích (muži, ženy, junioři a senioři) a všechny týmy budou čtyřčlenné. Vítězem se stane země, která získá dohromady nejvíce VP. Výbrané týmy schválí REPRE komise podle návrhů příslušných kaopitánů. V kategorii OPEN se předpokládá přímé jmenování týmu, v kategorii juniorů a žen to ještě není jasné (npc. rozhodnou tak, aby na internetové stránce ČBS byla informace nejpozději do 10. července) a v kategorii seniorů se předpokládá malá kvalifikace podle zájmu čtyřčlenných týmů (přihlášky přijímá do 7. září P. Hebák). Jmenování týmů a případné připuštění do kvalifikace posoudí REPRE komise u všech kategorií podle výsledků,  Ela a případně i podle etických hledisek. Jmenování všech týmů (4 + 2 náhradníci) bude nejpozději do 15. října.     

3. Akcí roku 2003 týmů open, žen a seniorů (s příspěvkem ČBS podle finančních možností svazu)  je otevřené Mistrovství Evropy v Mentonu ve Francii ve dnech 14. až 28. června. Akce roku 2003 pro tým juniorů bude teprve určena. Způsob výběru týmů schválí REPRE komise na své příští schůzi 16. září 2002 podle návrhů kapitánů příslušných kategorií. Předpokládá se však stejně jako v roce 2002 jmenování jednoho týmu podle dosavadních výsledků a kvalifikace o právo vyzvání jmenovaného týmu. S případnými kvalifikacemi a zápasy se však začne mnohem dříve, abychom se vyvarovali letošních nepříjemností s organizací a termíny.  

 

Příští schůzi REPRE komise se koná 16. září 2002 v menze VŠE od 16 hodin

 

zapsal Hebák

 

V Praze dne 27. května 2003