Zápis ze setkání ÚČBS s předsedy klubů

Kromě členů ÚČBS (Franz, Hebák, Hnátová, Hofmanová, Kocián, Nesvadba, Sůra, Verdier) se zúčastnili: P. Vrkoč, O. Svoboda, P. Sajal, J. Volhejn, S. Bubeníček, V. Hrádek, J. Benák, J. Baláš, Lhotský, J. Ertner, K. Kania, Z. Kala, Večeřa, M. Bahník, J. Mašek, M. Jelínková a V. Kypta.

Z informací předsedy:

Reprezentace musí být hrazena z toho, co si sama vydělá, z toho co poskytnou popř. sponzoři. Z prostředků klubů ani z částek získaných prostřednictvím klubů není možné cokoli věnovat na reprezentaci.

Co se týká výše příspěvků, je na klubech, aby zvážily zvlášť tíživé případy svých členů, kterým by přispěli.

P. Vrkoč a M. Jelínková informovali o svých zkušenostech s výukou bridže. Zdůraznili, jak je důležité, aby absolventi kurzů měli možnost si hned zahrát proti odpovídajícím soupeřům. Po kurzu mohou děti chodit hrát do Bridž centra Praha (informace M. Jelínková, J. Fišer). Vzniká zde nový klub, který se bude intenzivně věnovat začátečníkům. Každé úterý pořádá M. Jelínková skupinovku, čtvrtek je vyhrazen pro párové turnaje pro slabší hráče. Nabízí i výjezdové akce, hlavně o prázdninách. Kluby nechť projeví zájem.

Petr Vrkoč učí děti od 12 do 18 let každé úterý od 14 do 16 hodin na Křesťanském gymnasiu v Praze 10, Olešská 2222/18. Je ochoten přijmout další zájemce (i mladší). Přihlaste se na telefonu: (byt 758236), práce 6601 0138, nejlépe e-mail: vrkoc@ok.cz

V. Hrádek učí důchodce v klubu Života 90 i na škole.

Komise pro rozvoj bridže nabízí mimo jiné: učebnice a osnovy. Konkrétně: Hebák: Bridž pro každého, Volhejn:Bridž po etapách (Kč 50), veškeré materiály jsou u B. Kociána, příp. u Z. Frabši, překládá se minibridž, je připraven překlad učebnice M. Poláka.

Žádosti o pomoc při výchově lektorů zasílejte V. Kyptovi u kterého je také zásoba soutěžních řádů.

Batelův kurs bridže pro začátečníky je na internetové stránce P. Sajala.

18. března bude uspořádán turnaj pro čerstvé absolventy kurzů. Předsedové pošlou seznam zájemců M. Jelínkové do konce února. Místo bude určeno podle počtu zájemců.

Žádáme předsedy všech klubů, aby nejpozději do konce února odeslali J. Volhejnovi návrhy na nové rozhodčí, reprezentanti by měli mít zkoušky z pravidel.

ÚČBS nabízí pravidla v kurzu zdarma, pokud si chtějí kluby přikoupit, další výtisky stojí 30 Kč.

Diskutovalo se o finančních otázkách a o svízelné situaci většiny malých klubů.

Kluby se mohou zaregistrovat a podnikat. Příjem do 100 000 Kč je pro sport nezdaněný.

V Bridž Centru bude pořádán 5-kolový přebor Prahy MIX všechny středy v březnu.

Zapsala: Hofmanová