Zápis z 0. Jednání ústředí

 

Přítomni: Ertner, Jireš, Jelínek, Pěkná, Volhejn

 

Přítomní členové ústředí jednomyslně zvolili jako předsedu : J. Volhejna, jako místopředsedu: M. Verdiera

Termín příštího jednání: Nové Město, 7. 6 2003 v 9:30