Zápis z 1. jednání ÚČBS

 

 

Přítomni: J. Volhejn, J. Ertner, D. Pěkná, Z. Jelínek, Z. Frabša

Omluveni: M. Verdier, P. Jireš

 

 

 

1.      Rozdělení dlouhodobých úkolů mezi jednotlivé členy ÚČBS:

J. Volhejn - předseda ÚČBS, kontakt s EBL a WBF

M. Verdier - ekonom a účetní svazu, senioři

J. Ertner - kontakt se zahraničními partnery a mimopražskými kluby, maily adresované na ÚČBS

Z. Frabša - organizace MEJ 2004, junioři, časopis

Z. Jelínek - klasifikace, internet a intranet, matrika

P. Jireš - soutěže, reprezentace

D. Pěkná -  rozvoj bridže, ženy

 

 

2.      Zodpovědnost za jednotlivé komise

Soutěžní komise - P. Jireš

Komise vedoucích turnajů - J. Volhejn

Disciplinární komise - P. Nesvadba,  Z. Jelínek

Komise pro rozvoj bridže - D. Pěkná

Klasifikační komise - V. Machát, Z. Jelínek

Národní odvolací výbor - V. Machát, J. Volhejn

 

 

3.      ÚČBS pověřuje:

-    M. Verdiera předložením návrhu příspěvků a vkladů nejpozději do 21. 6 2003

-         P. Jireše předložením návrhu alespoň minimálních změn propozic celostátních týmových soutěží tak, aby bylo zamezeno postupům týmů v rámci jednoho roku. Návrh předloží nejpozději do 21. 6 2003

-         D. Pěknou se stavením Komise pro rozvoj bridže

-         J. Ertnera jednáním o nových členech klasifikační komise

 

 

 

 

Termín příštího jednání:

 

V Novém Městě 7. 6 2003

 

Zapsala: D. Pěkná