Zápis ze 3. jednání ÚČBS dne 4. 10. 2003

 

1.     ÚČBS oznamuje, že stanovy byly zaregistrovány na Ministerstvu vnitra s minimálními technickými změnami dne 25. 8. 2003.

2.     MEJ 2004

-         byla podepsána smlouva s EBL o konání této akce v Praze

-         pro akci byla získána záštita Ministerstva školství

-         ÚČBS pověřuje Z. Frabšu ml. vypracováním seznamu dílčích úkolů, které je třeba vykonat pro přípravu MEJ

-         ÚČBS schvaluje Komisi pro organizaci MEJ ve složení: Volhejn, Verdier, Frabša, Doubravský, Jireš

-         v souvislosti s hledáním sponzorů bylo svazu doporučeno, aby svaz předložil tzv. press-book, tedy přehled uveřejněných článků o bridži; ÚČBS žádá kluby, aby zaslaly kopie článků, které mají k dispozici, na adresu Marc Verdier, Senovážné nám. 11, 110 00 Praha 1

3.     SKD schválila návrh nových svazových příspěvků. Podrobný popis způsobu placení byl klubům oznámen dopisem i elektronickou poštou. Uhradit příspěvky a zaslat seznam členů je třeba do 31. 10. 2003, aby mohly být vydány nové legitimace.

4.     ÚČBS jmenuje komisi pro rozvoj bridže ve složení Petr Hebák, Petr Vrkoč, Daniela Hnátová.

5.     ÚČBS oznamuje, že v souvislosti s přechodem účetnictví na období od 1.8. do 31.7. byla vypracována zpráva o hospodaření za prvních 7 měsíců roku 2003 a předána revizní komisi. Zpráva bude zveřejněna se stanoviskem revizní komise.

6.     ÚČBS oznamuje, že byla podepsána sponzorská smlouva s KB na částku 200 000.- pro rok 2003 za následujících podmínek: reklama KB v Bridžové revue a jiných materiálech ČBS, tisk reklamních karet a v rámci podpory rozvoje bridže vydání publikace Minibridž.. V této souvislosti ÚČBS pověřuje D. Pěknou, aby kontaktovala výrobce karet.

7.     ÚČBS v souvislosti s přijetím nových stanov připravuje přepracování všech závazných dokumentů jako jsou: soutěžní řád, klasifikační řád, propozice soutěží aj., aby odpovídaly  aktuálním požadavkům. Prací na těchto změnách ÚČBS pověřuje předsedy komisí Milana Franze, Petra Jelínka, Petra Nesvadbu a Vladimíra Macháta a za ÚČBS Jana Volhejna a Zdeňka Jelínka. V rámci této komise bude dopracován i návrh disciplinárního řádu předložený disciplinární komisí.

8.     ÚČBS pověřuje J. Ertnera  a P. Jireše aktualizací evidence klubů.

9.     ÚČBS pověřuje Petra Jireše projednáním podmínek tréninkového soustředění reprezentace pod vedením Krzystofa Martense a schvaluje příspěvek na toto soustředění ve výši 50 tisíc Kč.

 

Zapsala: Denisa Pěkná