Zápis z jednání ÚČBS dne 1. 2 2004

 

 

 

1.      ÚČBS s lítostí přijalo rezignaci J. Volhejna na funkci předsedy ČBS a člena ÚČBS. J. Volhejnovi děkuje za úsilí a čas, který věnoval vynikající práci pro ČBS. Ústředí žádá J.Volhejna o setrvání ve funkci do doby získání náhrady.V této souvislosti žádá stálou konferenci delegátů o urychlené návrhy.

 

2.      MEJ – ÚČBS přijalo zprávu Z. Frabši o pokračování příprav na MEJ 2004. Ústředí se znepokojením konstatuje, že v organizaci získávání sponzorů nebylo dosaženo pokroku. Žádá Marca Verdiera o urychlené ustanovení několika osob, které stanoví další postup.

 

3.    Členové a kluby                         - ÚČBS přijalo registraci BK Havířov a BK Kralupy

-         ÚČBS žádá  klasifikační komisi, aby navrhla postup, kterým bude probíhat tisk legitimací

 

 

4.     Reprezentace                - ÚČBS potvrzuje ve funkci kapitánů reprezentací:

Macháta – dorost,  Pěkného – junioři, Štulce – open, Hradila – ženy a Verdiera – senioři

-         ÚČBS obnovuje reprezentační komisi ve složení: kapitáni reprezentací a člen ústředí P. Jireš

-          

5.     Rozvoj bridže     - proběhne tisk Minibridže pro učitele (Volhejn, Pěkná). Všichni zájemci o tuto publikaci se mohou hlásit na internetové adrese denisa.pekna@email.cz

 

6.     Disciplinární řád -  ÚČBS zaregistrovalo bouřlivou diskusi nad nově vydaným disciplinárním řádem. Tuto diskusi však nepokládá za oficiální a žádá diskutující, aby své podnětné návrhy zasílali disciplinární komisi.

 

   7.   Sponzorská smlouva s KB – objednávka na tisk karet bude potvrzena po obdržení grafického návrhu od KB

 

8.      Internetové turnaje – ÚČBS oceňuje úsilí a ochotu D. Šlachty při organizaci internetových turnajů a doporučuje zavést pro tyto soutěže vlastní klasifikační systém. ÚČBS navrhuje odměnit vítěze seriálu internetových turnajů volným vstupem na některou ze soutěží organizovaných ÚČBS.

 

9.      Intranet - Ústředí vyzývá kluby, aby aktivně přistoupily k údržbě Intranetu - doplnění adres, opravu telefonů, maily atd. Pro potřeby ciziny uveďte i kontakt na členy se znalostí angličtiny a němčiny. Děkujeme.

 

10.   Protesty  - III. liga – stanovisko k protestu: ÚČBS nemůže měnit propozice soutěží. ÚČBS nemá námitky proti předehrání vzájemných zápasů.

-         II. liga – protest byl klasifikován jako protest proti rozhodnutí hlavního vedoucího turnaje (SOK) a jako takový byl předán k řešení NOV.

 

11.  Různé      - Komise pro novelizaci dokumentů registruje návrhy na doplnění jednotlivých dokumentů

-         ÚČBS schválilo proplacení cestovních nákladů spojených s cestou P. Jelínka na seminář vedoucích turnajů

-         ÚČBS vítá Slovenský bridžový svaz v EBL

-         ÚČBS schvaluje příspěvek na organizaci párového přeboru mládeže v Havířově ve výši 5000,-.

-         ÚČBS přijalo rezignaci P. Nesvadby na funkci člena disiplinární komise. ÚČBS děkuje p: Nesvadbovi za práci, kterou věnoval zejména tvorbě disciplinárního řádu. V této souvislosti hledáme zájemce o práci v DK.

 

 

 

Zapsala: Denisa Pěkná