Zápis ze 6. jednání ÚČBS dne 29. března 2004

 

Přítomni:   Verdier Marc, Jireš Petr, Jelínek Zdeněk, Frabša Zdeněk a Ertner Jan.

Omluvena: Pěkná Denisa.

1.     ÚČBS schvaluje vyúčtování nákladů spojených se školením K. Martense a akci hodnotí jako velmi zdařilou.

2.     ÚČBS uděluje jednorázově výjimku pro juniory, kteří jsou členy SBZ (Slovenského bridžového zväzu), a povoluje jim účast na TOP přeboru ČR juniorů. Pro účely účasti ve zmíněném přeboru na ně bude pohlíženo jako na členy ČBS. V této souvislosti pověřuje J. Ertnera, aby do 30. 6. 2004 připravil se slovenskou stranou reciproční dohodu o vzájemném uznávání členství. Protože ÚČBS předpokládá kladný výsledek tohoto jednání, vyzývá komisi pro novelizaci dokladů, aby s umožněním účasti slovenských hráčů v českých soutěžích už při novelizaci dokladů předběžně počítala.

3.     MEJ 2004:

-         ÚČBS děkuje Z. Frabšovi ml. a P. Jirešovi za dosavadní práci s přípravou MEJ;

-         ÚČBS rozhoduje, že komise pro MEJ bude po odstoupení jejích dvou členů J. Volhejna a J. Doubravského nadále mít jenom tři členy (M. Verdier, Z. Frabša a P. Jireš);

-         ÚČBS akceptuje návrh komise pro MEJ, že tato bude mít pravidelné schůze každé pondělí (v BKP), a nařizuje jí, aby o případných problémech bezodkladně informovala ÚČBS;

-         ÚČBS konstatuje, že momentální stav jednání se sponzory je takový, že za případného využití rezerv ČBS z minulých let je už organizování MEJ finančně zajištěno, ale přesto dává komisi za úkol jednání s případnými sponzory (MK, ČSTV, Fortuna, Šance, Léčiva, Microsoft, ING, eventuelně i dalšími) zintenzivnit;

-         ÚČBS pověřuje Z. Frabšu vypracováním aktuálního rozpočtu;

-         ÚČBS očekává bezplatnou pomoc členů ČBS při organizování MEJ.

4.     ÚČBS souhlasí s předloženým návrhem nákladů na ME v Malmö. Přihlášky všech týmů a zaplacení vkladů zajistí M. Verdier nejpozději do 15. dubna, podklady mu předloží P. Jireš nejpozději do 10. dubna.

5.     ÚČBS konstatuje, že nejsou k dispozici finanční prostředky na naši reprezentaci na světové olympiádě v Turecku. ÚČBS podporuje účast a přihlásí každého, kdo je ochoten se olympiády zúčastnit na vlastní náklady. ÚČBS pověřuje J. Ertnera, aby organizátorům zaslal do 6. dubna omluvný dopis.

6.      ÚČBS oznamuje, že v návaznosti na sponzorskou smlouvu a autorská práva k čárkovému kódu byl tisk nových karet objednán u firmy Jannersten. J. Ertner je pověřen, aby poděkoval firmě Menox za nabídku - termín do 6. dubna. ÚČBS tímto informuje veřejnost o nabídce firmy Menox, která může dodat karty na přání zákazníka za velmi rozumné ceny. Kontakt: firma Menox spol. s r.o., provozovna Mladé Buky 413, 542 23 Mladé Buky, tel. 499 692 326, 737 278 656, mail menox@centrum.cz, vedoucí pan Horáček Štefan.

 

Zapsal: Ertner Jan