Zápis ze 7. jednání ÚČBS

dne 3. května 2004

 

Přítomni: Marc Verdier, Petr Jireš, Zdeněk Jelínek, Zdeněk Frabša, Jaroslav Holý, Jan Ertner

Nemocná: Denisa Pěkná

 

Ústředí přivítalo ve svých řadách nového člena podle výsledku voleb stálé konference delegátů pana Jaroslava Holého.

 

Proběhly volby s těmito výsledky:

            Předsedou ÚČBS byl zvolen pan Marc Verdier

            Místopředsedkyní paní Denisa Pěkná

Ústředí – schválilo náklad 3.600,- Kč na intenzivní utkání týmů reprezentace, což jsou náklady na nájem místnosti a přípravu rozdání

-        jmenuje vedoucím výpravy do Malmo Petra Jireše

-    pověřilo Marc Verdiera, aby v termínu  do 10.5 oznámil na EBL a WBF změnu prezidenta.

-        vyzývá členy, aby pomohli při zajištění průběhu ME juniorů, hlásit se lze u Zdeňka Frabši. Jedná se o následující činnosti:

2 osoby na psaní výsledků do počítače pro vugraph

2 - 3 osoby k míchání rozdání

Press room manager, který se stará o místnost a pohodlí novinářů
Main office manager, v podstatě člověk ke kopírce

2 muže k přenášení krabic mezi koly

6 osob Caddy, přinášení výsledků, přenos krabic během hry, úklid hrací místnosti

Lidé na Hospitality, Press room a Main office musí umět anglicky

 

Zapsal Ertner Jan