Zápis z 8. jednání ÚČBS

dne 7. června 2004

Přítomni:   Marc Verdier,   Denisa Pěkná,   Jan Ertner,   Jaroslav Holý,   Zdeněk Jelínek,   Petr Jireš.

1.       ÚČBS projednalo změny kompetencí související s přijetím nového člena Jaroslava Holého a zvolením Marca Verdiera předsedou a Denisy Pěkné místopředsedkyní:

Marc Verdier, předseda

-          kontakt s EBL a WBF

-          pokladník, ekonom a účetní svazu

-          Národní odvolací výbor (NOV)

Denisa Pěkná, místopředsedkyně

-          sekretář svazu

-          řízení jednání ÚČBS (včetně e-mailových jednání), kontrola plnění úkolů

-          rozvoj bridže

-          Komise pro rozvoj bridže (KRB)

Jan Ertner

-          kontakt se zahraničními partnery

-          kontakt s kluby

-          maily adresované na ÚČBS

-          klasifikace                                                    *)

-          Klasifikační komise (KK)                        *)

Zdeněk Frabša

-          organizace MEJ 2004

-          Komise pro organizaci MEJ 2004

Jaroslav Holý

-          intranet – matrika ČBS                               *)

-          časopis

-          internet – stránky ČBS

-          bridž na internetu

-          Komise vedoucích turnajů (KVT)

Zdeněk Jelínek

-          správce schránky ÚČBS

-          soutěže (kromě internetových)

-          Soutěžní komise (SK)

-          Skupina pro novelizaci dokladů

Petr Jireš

-          reprezentace

-          Reprezentační komise

-          Disciplinární komise (DK)

*) Veškeré záležitosti, které byly ke dni 7. 6. 2004 otevřené, ale nedokončené, dořeší Z. Jelínek.

ÚČBS při této příležitosti žádá všechny, aby se se svými náměty, připomínkami, námitkami a urgencemi obraceli na ústředí přes schránku ucbs@seznam.cz (nebo i přímo na člena, do jehož kompetence spadá daný problém; pokud ale v tomto případě jednání nevede k cíli, aby pro urgence opět použili schránku ÚČBS).

2.       ÚČBS rozhodlo o urychleném vyřízení finančního příslibu pro BK Havířov. Za prodlení se omlouvá. Způsob úhrady bude projednán s daňovým poradcem.

3.       ÚČBS rozhodlo vyhovět žádosti J. Taubera o finanční příspěvek na pořádání středoškolského turnaje. ÚČBS proplatí cestovné všem zúčastněným členům ČBS proti dokladům, tj. jízdenkám nebo vyúčtování za použití auta, avšak jen do výše odpovídající ceně jízdného vlakem 2. třídou a se slevou pro studenty.

4.       Příspěvky na sezónu 2004/2005. ÚČBS dohodlo následující postup:

-          prověřit, zda dosavadní výše příspěvků je vyhovující (Marc Verdier);

-          předložit návrh výše příspěvků ke schválení SKD;

-          zaslat na všechny kluby informaci o výši a způsobu úhrady (předpokládaný termín zaplacení příspěvků je do 31. 7. 2004);

-          zajistit tisk legitimací pro členy ČBS s příspěvky zaplacenými do daného termínu.

 

Úkoly:    Marc Verdier – zjistit výši příspěvků; finance pro BK Havířov (3000,- 5000,-) a pro J.Hájka (10 000,-);

                Zdeněk Jelínek – urychlené dořešení soutěžního řádu, nahradit J. Holého v SK;

                Petr Jireš – zajistit kapitána seniorů;

                Denisa Pěkná – zápis, koordinace termínů na příští jednání;

                Všichni – termíny, které vyhovují pro příští schůzi, zaslat Denise Pěkné.