Zápis z 9. jednání ÚČBS

 

Dne: 20. 6. 2004

Přítomni: Verdier, Pěkná, Ertner, Jelínek, Holý, Jireš

Omluven: Frabša

 

  1. Příspěvky na období 2004/2005

-          Výše příspěvků zůstává beze změn, tedy 600 Kč. Juniorům se poskytuje sleva ve výši 400 Kč, takže zaplatí jen 200 Kč; totéž platí pro důchodce, kteří prohlásí (stačí ústní čestné prohlášení), že kromě důchodu nemají žádný jiný příjem.

-          Termín pro zaplacení příspěvků byl stanoven do 2. 8. 2004.

-          ÚČBS bude informovat o způsobu úhrady všechny kluby elektronicky a poté i písemně.

-          ÚČBS se zavazuje k vydání legitimací pro všechny členy ČBS v sezóně 2004/2005. K tomuto účelu je třeba předat závazné informace o hráčích klubu spolu s příspěvkem na dané období. Detaily upřesněny v dopisu všem klubům.

-          Legitimace budou k převzetí od 1. 9. 2004.

-          Členové ČBS, kteří nemohou doložit, že mají zaplaceny příspěvky, budou platit na soutěžích pořádaných ÚČBS dvojnásobný vklad stejně jako nečlenové ČBS. Postačujícím dokladem je např. platná členská legitimace.

  1. MEJ 2004

-          ÚČBS chápe tuto akci jako zásadní impuls pro rozvoj bridže jako sportovní discipliny v České Republice a možnost reklamy ČBS mezi ostatními bridžovými svazy v Evropě. Proto podnikne kroky vedoucí ke zviditelnění bridže jako sportu.

 

  1. Soutěžní řád

-          ÚČBS konstatovalo, že práce na novelizaci soutěžního řádu probíhají příliš pomalu. Pro následující sezónu se však zavazuje vydat alespoň současnou podobu soutěžního řádu se všemi dodatky jako celek ke stažení na  www stránkách ČBS.

 

  1. Termínovník

-          ÚČBS žádá soutěžní komisi, aby vydala celostátní termínovník pro sezónu 2004/2005 s co největším předstihem před začátkem.

  1. Velké ceny

-          ÚČBS se rozhodlo vydat dokument, který by upřesňoval nároky na pořadatele velkých cen tak, aby byla zajištěna jejich stálá organizační úroveň. Své náměty zasílejte na adresu ucbs@seznam.cz.

-          ÚČBS se opět rozhodlo vyhodnotit první tři umístěné v seriálu velkých cen a předat jim pamětní diplomy. Předávání se uskuteční  na Czech open v Pardubicích.

  1. Ostatní

-          ÚČBS rozhodlo o předání celkové částky 18 000,- BK Havířov formou daru.

-          ÚČBS upozorňuje hráče na turnaj pořádaný k výročí založení Rakouské bridžové federace ve Vídni. Organizátoři s lítostí konstatovali nezájem českých hráčů.

-          Soutěžní komise byla doplněna o V. Nulíčka, který nastoupí na uvolněné místo po J. Holém.

-          ÚČBS velmi kladně hodnotí úsilí věnované  D. Šlachtou na organizaci internetové sekce bridže  a za práci pro bridž mu tímto děkuje.

 

Zapsala: D. Pěkná

 

Úkoly:

Ertner – sestavení elektronického dopisu na kluby ohledně vybírání příspěvků, sestavení informační tabulky o členech ČBS, vydání legitimací

Verdier – předat Ertnerovi  dostupné elektronické adresy na kluby, zajistit zaplacení 18 000,- pro BK Havířov

Pěkná – rozeslání písemné výzvy na zaplacení příspěvků na kluby, které nereagovaly na emailovou výzvu, vytvoření diplomů pro vítěze seriálu VC, kontaktovat média ve věci MEJ

Jelínek – souhrn soutěžního řádu, termíny lig

Holý – připravit podklady pro diskusi o současném tvaru bridžových stránek ČBS a možnostech jejich zdokonalení, zajistit vítězi jarní série internetových přeborů právo bezplatné účasti v některém z přeborů ČR

Jireš – dojednání člena disciplinární komise

Všichni – posílat náměty na organizaci VC - mně