Omluva ÚČBS (k příspěvkům)

 

Ve zveřejněném zápisu z 9. jednání ÚČBS ze dne 20. 6. 2004 (1. bod, první odsek) došlo nedopatřením k tomu, že se tam píše o slevě „studentům“ místo „juniorům“. Také tam nebyla dostatečně jasně formulována podmínka pro poskytování slevy důchodcům. ÚČBS proto zveřejňuje opravený zápis.

 

Bohužel došlo i k tomu, že dopisy klubům týkající se příspěvků nebyly rozeslány s dostatečným předstihem, což by mohlo klubům zkomplikovat možnost splnit termín pro zaplacení příspěvků (2. 8. 2004), který je uveden ve zmíněném zápisu. ÚČBS se proto rozhodlo posunout termín pro zaplacení příspěvků i s tím související termín vydávání legitimací (jde o termíny uváděné také v 1. bodu zápisu) až do období po skončení prázdnin takto:

- Termín pro zaplacení příspěvků byl stanoven do 15. 9. 2004.

- Legitimace budou k převzetí od 15. 10. 2004.

 

ÚČBS se klubům i hráčům omlouvá za případné komplikace tímto způsobené. ÚČBS zajistí, aby při soutěžích pořádaných pod patronací ÚČBS byl na toto posunutí termínů brán ohled.

 

Za ÚČBS

 

Zdeněk Jelínek