Zápis z 11.jednání ÚČBS dne 20.2.2004

 

 

Přítomni:  M.Verdier, D.Pěkná, J.Ertner, J.Holý, Z.Jelínek, P.Jireš

Nepřítomen:  Z.Frabša

Host:  J.Sůra za revizní komisi

 

 

1)  ÚČBS přijalo rezignaci J.Holého na funkci člena ÚČBS. J.Holý přislíbil, že zajistí distribuci posledních čísel Revue, která byla již předána do tisku. Další čísla zajistí P.Jireš a J.Ertner. Přerozdělení dalších kompetencí, které předal J.Holý:

matrika – D.Pěkná;

internet – Z.Jelínek.

 

2)  Protože všichni zbývající členové ÚČBS (M.Verdier, D.Pěkná, J.Ertner, Z.Frabša, Z.Jelínek a P.Jireš) požadují svolání mimořádné konference delegátů, aby bylo možné najít co nejlepší řešení momentální špatné finanční situace ČBS, svolá ÚČBS podle §13 stanov (bodů 5.a 6.) urychleně (nejpozději do 3.4.2004) konferenci delegátů. Na této konferenci zároveň dají členové ÚČBS své funkce k dispozici.

 

3)  M.Verdier předal zprávu o financování MEJ a účetní uzávěrku k 31.1.2005. Oba dokumenty budou předány RK a uveřejněny na stránkách ČBS.

 

 

Zapsala: D.Pěkná