Zápis z jednání ústředí č. 3

Dne 25. října 2005 v Praze, budova Unicornu

 

Ústředí se omlouvá veřejnosti a po roce zveřejňuje zápis č. 3:

Přítomni: pánové Posledník, Hebák, Jelínek, Kania

Nepřítomni:  pánové Kosmel, Pulkrab, Ertner

Přizvaná revizní komise:  přítomni Bohumír Zajíček a Milena  Kostková.

 

Prezident Přemek Posledník informuje o čerpání fondu rozvoje a zaručuje, že tyto finanční prostředky nebudou čerpány na jinou činnost. Na sjednocení výukových metod pracuje osobně za významné pomoci Zdenka Frabši jr.

Petr Hebák vytvořil pracovní tým reprezentační komise ve složení Hebák, Hradil, Machát,  Martynek, Mašek, Vozábal a  Štulc. Zajistil sponzorské financování od Chance, která přislíbila každé skupině (JUNIORS, OPEN, LADIES, SENIORS a MIX) po 50 000 Kč, celkem 250 000 Kč. 

 

Ústředí děkuje Přemkovi Posledníkovi a Jiřímu Kopřivovi za organizaci výběru členských příspěvků. Děkuje dále klubům, které ve stanoveném termínu dodaly seznamy svých platících členů a umožnily tím hladký průběh vydání Bridžové Revue.

Ústředí ČBS děkuje organizátorům sponzorského turnaje v prostorách společnosti Renault za výborně odvedenou práci ve prospěch Českého bridže.

 

Otázka neuhrazených dluhů v souvislosti s pořádáním ME:

Národní dům Smíchov – je navrženo zaplacení 100.000,- Kč, dluh tím bude zcela vyrovnán. BKP - dluh si BKP postupně odepíše ze sponzorského daru Chance.

24 Hours a Eurosoft – je v dalším jednání.

 

Stanovisko revizní komise:

Bohumír Zajíček opakovaně upozornil na možnost žaloby od věřitelů včetně dalších následných nebezpečí.

 

Ústředí schvaluje:

Ø     Proplacení částky 5.000,- Kč pro BK Havířov za uspořádání dorosteneckého mistrovství republiky v březnu 2005 proti vyúčtování této akce.

Ø     Proplacení částky do 7.000,- Kč pro BK Uherské Hradiště za uspořádání turnaje týmů v Hluku proti vyúčtování této akce.

Ø     Poskytnutí 10 ks triček s logem Mistrovství Evropy juniorů v Praze Bridžovému klubu Ústí nad Labem za účelem propagace bridže.

 

Písemně sdělil Ertner Jan, že od 18. 10. 2005 je přes naše stránky přístupná  nová stránka  WBF www.worldbridgehouse.com.

 

Z původního návrhu zápisu Karla Kanii sepsal Jan Ertner.