Zápis z jednání ústředí 

Dne 16. září 2006 v Pardubicích

 

Přítomni: pánové Posledník, Hebák, Jelínek, Ertner, Pulkrab

Chybí:  p. Kosmel, p. Kania

 

Petr Hebák předkládá poslední poštu na ÚČBS s tím, že týdny nebyla pošta vybírána a dvě doporučená psaní (mj. finanční úřad) vůbec vyzvednuta nebyla. Dále informuje o tom, že WBF chce zvýšit vklady členských zemí s tím, že přispěje juniorům v Číně v roce 2008 velmi významně.

 

Ústředí konstatuje, že jeho práce není příliš uspokojivá s tímto názorem členů:

Posledník – považuje za povinnost dořešit dluhy a rychle chce ukončit svoji činnost v ústředí a to zejména z důvodů svých pracovních a zdravotních problémů.

Hebák – trvá na pokračování činnosti ústředí s tím, že je nutné dokončit vyřešení dluhů a potom případně vyzvat konferenci delegátů k novým volbám.

Ertner – jsme zvoleni a zodpovídáme veřejnosti za činnost. Tento mandát nesmíme zradit a musíme pokračovat v práci. Má zájem o práci se zahraniční korespondencí.

Pulkrab – bude pokračovat v organizování dalšího ročníku soutěžního bridže.

Jelínek – vzhledem ke svým zdravotním problémům vydrží v ústředí co nejkratší dobu.

 

Ústředí schvaluje:

Proplacení částky 10.000,- Kč pro BK Nové Město nad Metují za zapůjčení zástěn a míchání karet při ME juniorů v r. 2005.

Schvaluje dluhy vůči BK Havířov v souvislosti s pořádáním turnajů dorostenců. Výši  předložených faktur dohodnou Kosmel a BK Havířov.

 

K dluhům minulého ústředí:

Není prověřena oprávněnost dluhů vůči 24 Hours a vůči p. Verdierovi.

 

Byly dohodnuty následující kroky:

Posledník navrhne dopis panu Verdierovi o návrhu řešení dluhu.

Hebák zjistí možnost jiných osob pro kooptování členů ústředí.

Hebák zajistí vyzvedávání pošty pro ústředí.

Hebák projedná aktuální finanční záležitosti s panem Kosmelem.

Hebák probere řešení nároků firmy 24 Hours s p. Frabšou jr.

Hebák projedná s Kopřivou urychlené vybrání členských příspěvků.

Ertner převezme návrhy předchozích zápisů ústředí a zaručí jejich zveřejnění do konce září 2006.

 

Je dohodnuta další schůze ústředí při VC Prahy.

Zapsal Ertner.