Zápis z jednání ústředí č. 5

Dne 14. října 2006 v Praze

 

Přítomni: pánové Posledník, Hebák, Jelínek, Ertner, Pulkrab, Kosmel

Chybí:   p. Kania

 

K dluhům ústředí:

Ústředí dává plnou podporu předsedovi P. Posledníkovi, aby dojednal se zástupcem firmy Eurosoft podloženou konečnou výši dluhu a dojednal formu placení.

Ústředí dává plnou podporu P. Hebákovi, aby totéž uzavřel s firmou 24 Hours.

Oběma pověřeným bude účinně pomáhat ekonom ústředí J. Kosmel.

 

Ústředí schvaluje tyto výdaje:

Proplacení částky 200,- Euro P. Hoderové a J. Jankové za vklad na Mistrovství světa juniorů, částka bude z repre fondu.

Dotaci do 7.000,- Kč na dorostenecký přebor v Hluku proti vyúčtování.

Podporu juniorského kempu ve výši do 700,- Kč za medaile proti vyúčtování. Obě poslední částky budou hrazeny z fondu rozvoje.

Úhradu pohárů pro vítěze VC 2005/2006 ve výši do 400,- Kč.

 

Poslední měsíc přišla nabídka firmy TERINVEST na účast GAME expo 2007.  Jedná se o veletrh s možností pronajmutí stálého stánku po dobu výstavy. J. Ertner je pověřen, aby zdvořile odmítnul účast na tomto veletrhu her.

Na světové úrovni byla v roce 2005 dohodnuta spolupráce tzv. myšlenkových sportů, kde bridž zastupuje prezident WBF pan Damiani. Pan Ing. arch. Martin Kovařík z Brna (předseda České asociace go) svolává pracovní poradu zástupců duševních sportů do Prahy. Ústředí pověřuje P. Hebáka, aby nás z tohoto jednání omluvil a zůstal s organizátorem ve styku.

 

U Z. Frabši ml. je stále mnoho přebytečných materiálů, zejména z pořádání ME. Pokusy o prodej byly v minulostí neúspěšné. Ústředí pověřuje P. Pulkraba, aby připravil návrh na rozdělení materiálů do klubů k jejich užitku.

 

Projednána byla stížnost BK 13 na chybějící čísla bridžového časopisu. Zástupce BK 13 se mailem obrátí na předsedu P. Posledníka, který dodatečné dodání časopisů obratem zajistí.

 

Liga 2006/2007 je na patové úrovni. Odvolací výbor projednává stížnost týmu Star na neregulérnost prostředí ligy v zimě 2006. Podrobnosti organizace nového ročníku budou moci být zveřejněny až po výsledku projednání této stížnosti.

 

 

Je dohodnuta další schůze ústředí při prvním turnaji IMP.

Zapsal J. Ertner.