Zápis z jednání ústředí č. 6

Dne 5. listopadu 2006 v Praze

 

Přítomni: pánové Posledník, Hebák, Jelínek, Ertner, Pulkrab

Omluven: p. Kosmel       Chybí:   p. Kania

 

K dluhům ČBS: P. Hebák informuje o průběhu s tím, že jednání nejsou ukončená.

 

Liga 2006/2007

Ústředí vzalo na vědomí zprávu Petra Pulkraba, že propozice jsou před dokončením návrhu.

Ústředí schvaluje výši vkladů na ligy. Zvýšení je opodstatněné vzhledem k tomu, že je nutné hradit proto loňskému roku nájem místnosti a zástěn.

Ústředí souhlasí s posunem termínu, vyhlásí je po vyřešení sporu týmu Star.

 

Reprezentace:

P. Hebák projedná s kapitány všech kategorií reprezentace způsob čerpání dotace sponzora a výslednou zprávu zveřejní na stránkách ČBS.       

 

Ostatní:

Ústředí nebude pořádat evropský simultánní turnaj v prostorách BKP. Nepovažujeme za vhodné finančně podporovat v pracovní den český bridž, když je omezen pouze na pražské hráče.

Ústředí vzhledem k dlouhodobé nečinnosti vyzývá Karla Kaniu, aby zvážil svoji přítomnost v ústředí a podal demisi.

Pan Mgr. Fidler z Liberce nabízí sadu 32 krabic včetně karet veřejnosti. J. Ertner je pověřen, aby s ním projednal podrobnosti a nabídku zveřejnil na stránkách ČBS.

termín do 10.11.2006

Kontrola úkolů:

Drobné platby byly uskutečněny.

J. Ertner odmítnul účast na GAME expo 2007.

P. Hebák vstoupil v kontakt s M. Kovaříkem a je ve stálém styku ve věci společného postupu myšlenkových sportů při olympijském hnutí.

P. Pulkrab má kompletní seznam přebytečných zásob z ME, o rozdělení rozhodne po uzávěrce členských příspěvků.

Klub BK 13 se neobrátil na P. Posledníka s přehledem, které časopisy chybí. Nejspíše nemá zájem.

 

Je dohodnuta další schůze ústředí v sobotu večer po přeboru seniorů dne 9.12.2006

 

 

Zapsal J. Ertner.