Zápis z jednání ústředí č. 9

Praha 2. června 2007

 

Přítomni:        Posledník, Hebák, Jelínek, Kosmel, Ertner

Omluven:        Pulkrab

Chybí:            Kania

 

Ústředí svolalo včas konferenci delegátů na den 2. června 2007 s návrhem programu a zveřejnilo náměty k zamyšlení o budoucnosti českého bridže. Dnešního dne se z 38 možných delegátů dostavilo 11 osob z pěti klubů. Konference tedy je neschopná usnášení, program konference byl zastaven a pokračovala otevřená schůze ústředí za přítomnosti veřejnosti.

Petr Hebák vyjmul z připravené zprávy o činnosti ústředí několik pasáží.

Ø      Zdůraznil, že ústředí ve stávajícím složení jako celek není schopno a ochotno pokračovat ve své práci.

Ø      Informoval o postoji pana Verdiera, se kterým nedošlo k žádné dohodě o úhradě dluhu vůči firmě Eurosoft.

Ø      Po odečtení vkladů na REPRE účely na tomto fondu bude vázáno málo přes 190 tis. Kč.

Přemek Posledník uvedl myšlenku organizování české bridžové veřejnosti formou konfederace kroužků (nebo větších prostorových celků např. krajského formátu), kde by minimální ústředí nemělo k dispozici až na výjimky žádné finanční prostředky. Záležitost zaslouží bližšího prozkoumání.

Jiří Kosmel uvádí stav financí:

Na kontě k dnešním dni je 378 414,- Kč, ale po platbách WBF, EBL, (kolem 26 tis) Fořtovi (asi 14 tis.) a vkladů juniorů a dorostenců ne ME v Itálii teď v červenci (1 600 EURO = cca 45 tis. Kč) tam bude asi kolem 295 tis.

 

Dluhy jsou asi 56 tis. Kč pro 24 Hours (k zaplacení do konce ledna 2008)

a 230 tis. Kč pro Eurosoft.

 

Jiří Kosmel varuje, že k účetnímu dni roku 31.7.2007 předloží uzávěrku, předá doklady a končí s jakoukoli prací pro český bridž jako člen ústředí.

Na dotaz Moniky Kyptové uvádí ústředí, že minimální finanční náklady českého bridže tvoří vklady EBL a WBF (celkem asi 25 tisíc Kč), 60.000 Kč ročně stojí vedení internetu včetně digitální formy časopisu.

Josef Horáček připomíná, že stále platí výše příspěvku 250 Kč na osobu, které doporučuje vybrat v co nejkratším období.

 

Závěry:

Ústředí existuje a je funkční do konce července 2007. Po této době bude zamraženo konto ústředí, bude zastavena činnost. Petr Hebák je pověřen, aby pak

nejneodkladnější záležitosti vyřizoval jménem ústředí.

 

Aby bylo možné zahájit soutěžní sezonu 2007/2008, vyzývá ústředí široké členstvo:

Ø      Aby reagovalo na pozvánku na KD na 2.6 a mailem (hebak@centrum.cz) zaslalo Petrovi Hebákovi odpovědi na náměty a otázky uvedené v pozvánce.

Ø      Aby kluby urychleně zaslaly členské příspěvky obvyklým způsobem na konto ÚČBS.

Ø      Aby kluby našly členy, kteří by byli ochotni pokračovat v práci ústředí (či jinak pracovat pro český bridž).

Ø      Aby všichni navrhli způsob řešení svízelné finanční situace, protože úhrada dluhů není v příštích letech ničím podložena.

Ø      Termín všeho: do konce června 2007. Cílem je uspořádání kvalitní konference delegátů v červenci 2007 (např. 15.7. v Pardubicích u příležitosti CZECH OPEN), volba nového ústředí a bezkonfliktní začátek nového (školního = bridžového roku).

Zapsal Ertner Jan.