Zpráva pro kluby 

Přílohou zápisu jsou informace o přeboru ČR družstev. │

Zápis z 13. jednání Ú ČBS konaného dne 4. září 1998

Přítomni: Bahníková, Batela, Franz, Hofmanová, Jelínková, Kypta, Machát, Šlachta

Omluveni: Bahník, Hebák, Štulc

Nepřítomna: Böhmová

Kontrola úkolů:

8/11 - Družstvo juniorů na ME skončilo na 19. místě z 22. (Mistrem se stala Italie). P.Hebák předloží zprávu o účasti do konce září.

11/2 - Propozice obdrží všechna přihlášená družstva.

11/3 - Ú uhradí družstvům vklady a příspěvek pro vedoucího týmů do výše 35 000 Kč. Částka je kryta sponzorsky. Družstvo žen postoupilo mezi 16 nejlepších z 54. Družstvo OPEN nepostoupilo do finálové skupiny. Dva páry MIX postoupily do celosvětového finále.

12/2 - Záloha je vyúčtovaná.

12/3 - Trvá. Připomínky ke klasifikačnímu řádu do 15. září.

12/7 - Připomínky jsou zapracovány. Schválené propozice jsou přílohou.

Nové úkoly:

13/1 - Nová adresa klubu Teplice: Ing. Jiří Netuka, K. Čapka 2912/40, 415 00 Teplice, tel.byt: 0417/26289, tel.zam.: 0417/805752, mobil: 0602 483885, hrací místo: Dům dětí a mládeže, Masarykova ul. 70, hrací doba: středa, 17.30.

Nový telefon Batela zam. 0325/594244 nebo 8. Nový e-mail Kypta: kyptav1.ete@mail.cez.cz.

13/2 - D. Šlachta je zástupcem moravské oblasti a jemu budou do 30.září adresovány přihlášky do regionálních celostátních soutěží družstev. Do 31. října odevzdají družstva konvenční karty.

13/3 - Byly odsouhlaseny vklady do soutěží družstev v roce 1999. I.liga 1800 Kč za družstvo, II.liga 600 Kč za družstvo. Regionální liga stanoví vklad podle počtu přihlášených družstev. V tomto duchu budou novelizovány propozice soutěže družstev.

13/4 - Podzimní kolo celostátní skupinovky se bude konat za podmínek: vklad 200 Kč za dvojici, poloviční pro mládež a hráče s nižší výkonnostní třídou. Ústředí uhradí pořadateli náklad na rozhodčího, sál a výpočet, popř. i zástěny a míchací stroj. Na výhry bude rozděleno aspoň 60 % vkladů.

13/5 - Ústředí připraví opatření na podporu účasti hráčů mládežnických kategorií a hráčů nižších výkonností. Zásady předloží V. Machát nejpozději do příštího jednání Ústředí.

13/6 - Ú ČBS přijalo důvodovou zprávu RK k soutěžnímu řádu a schvaluje nový soutěžní řád s platností od 4. září.

Příští schůze bude 16. října 1998 v BCP v 16.30.

Zapsala: Hofmanová