Zpráva pro kluby

Konečný termín pro přihlášky do celostátní divize je do 15.prosince. Pražské kluby zatím nereagují.

Ústředí přeje všem členům ČBS všechno nejlepší do Nového roku.

 

ZÁPIS z 15.jednání ÚČBS dne 13.11.1998

Přítomni: Bahník,Bahníková,Batela,Böhmová,Franz,Hebák,Hofmanová,

Jelínková,Kurzweil,Kypta,Štulc

Omluveni: Machát

Kontrola úkolů:

9/5 - D. Šlachte předá zprávu o Informačním systému do termínu příštího jednání.

13/2 - Ústředí žádá D. Šlachtu, který odmítá dojíždět do Prahy, aby navrhl svého zástupce na jednání Ústředí.

13/5 - Trvá. Připomínky do konce listopadu.

13/6 - Soutěžní řád a klasifikační řád budou vydány v nákladu 200 kusů a po vytištění rozeslány na kluby po 2 kusech. Další výtisky bude možné zakoupiut po 30 Kč za kus.

14/2 - Trvá. Ústředí souhlasí s pořádáním.

14/3 - Byla podána přihláška k přijetí za člena ČOV. Bude projednána na plénu ČOV v březnu.

Nové úkoly:

15/1 - Celkově se turnajů o VC ČR zúčastnilo 306 hráčů (Pardubice 84 párů, Praha 64 párů, . . ., Uher.Hradiště 18 párů). Pořadatelé zaslali Kč 6700. Podle propozic: 80% na ceny (první 3), junioři 2 ceny, 10% na provozní náklady. V konečném pořadí se umístili: 1. Voráček, 2. Hebák, 3.-5. Kocián, Minaříček, Svoboda Ota, 6. Zadražil, 7. Lančová, 8. Tomčíková, 9. Pokorná, 10.-11. Frabša jun., Pavlik.

15/2 - Nová telefoní čísla: Böhmová zaměst. 57044104, fax 57044144. BCP 24916161.

15/3 - Na prvních místech VC Praha se umístili: 1. Šklíba - Hykš, 2. Bahník - Mráz, 3. Jelínek - Zadražil, 4. Svoboda - Pavlík, 5. Kulišanová - Kulišan, 6. Pokorná - Voráček, 7. Erdeová - Fládr, 8. Libovická - Kopecký. Cenu za MIX Tomčíková - Konvalina, juniorská cena Posledník - Vrkoč.

15/4 - J. Štulc připraví návrh na nominaci OPEN.

15/5 - Dne 28.10 se konal přebor smíšených dvojic. Na 1. místě se umístil pár Králíková - Králík, 2. Krásová - Krása, 3. Erdeová - Havel.

15/6 - Ústředí doporučuje pořadatelům soutěží aby do propozic soutěží doplnili zákaz používání mobilních telefonů v hrací místnosti v průběhu soutěže.

15/7 - Ú ČBS souhlasí s vyplacením částky Kč 3150.- za náklady spojené s přípravou MBT.

 

Příští jednání bude 8. ledna 99.

Zapsala: Hofmanová