Zprávy pro kluby

Změna termínu: Přebor ČR dvojic /TOP/ se bude hrát 15. května v Pardubicích.

Ústředí žádá BK a/nebo členy svazu aby do 20.3.99 poslali své náměty na přípravu, výběr a způsob financního zajištění reprezentace v jednotlivých kategoriích /otevřená, ženy, junioři, školní mládež a senioři/ na adresu P. Hebáka.

Pozvánka na Přebor ČR školní mládeže je přílohou zápisu.

 

Zápis ze 17. jednání ÚČBS dne 19. února 1999

Přítomni: Bahník, Bahníková, Batela, Bohmová, Franz, Hofmanová, Jelínková, Kypta, Machát, Štulc

Omluveni: Hebák, Šlachta /účastní se korespondenčně/

Kontrola:

9/5 - Pokračuje.

14/2 - MŠMT byla odeslána žádost o mimořádný příspěvek na uspořádání této akce.

14/3 - ČOV přijal a projednal přihlášku na přijetí. Ú ČBS pověřuje L. Batelu prezentací Svazu na březnovém jednání ČOV v souvislosti se žádotí ČBS o přijetí do ČOV.

15/4 - Jednání o způsobu nominace reprezentačních družstev budou probíhat mimo rámec jednání Ú. P. Hebák seznámí členy Ú se závěry na dalším jednání.

16/1 - Změna termínu: Přebor ČR dvojic /TOP/ se bude hrát 15. května v Pardubicích.

16/3 - Trvá. Návrh smlouvy bude projednán a připraven k podpisu do konce března.

16/4 - Splněno.

Nové úkoly:

17/1 - ČBS se dne 3.2.1999 přihlásil k České chartě proti dopingu. Ú žádá bridžové kluby a kapitány reprezentace, aby se s tímto dokumentem seznámili a uvedené zásady dodržovali. /Bude přílohou příštího zápisu/.

17/2 - Změna čísla telefonu: Hofmanová 5721 4593.

17/3 - Ústředí pověřuje RK, aby připravila kurs pro nové rozhodčí a přezkoušení stávajících rozhodčích.

17/4 - Ústředí pověřuje sportovní komisi aktualizací propozic všech soutěží pořádaných Ú ČBS.

 

Příští jednání bude 26. března v 16.30 v hotelu Kettner.

Zapsala: