Zpráva pro kluby

Pozvánka na Párový přebor ČR a Česká charta proti dopingu jsou přílohou zápisu.

 

ZÁPIS z 18. jednání ÚČBS dne 26. března 1999

Přítomni: Bahníková, Batela, Franz, Hebák, Hofmanová, Kocián, Kypta, Štulc, Vlnař

Omluveni: Bahník, Jelínková

Nepřítomni: Böhmová, Machát

Kontrola úkolů:

2/6 - Místo P. Sajala bude mít podpisové právo P. Hebák.

9/5 - Trvá.

15/4 - Trvá. Koordinátorem dalších jednání bude J. Štulc. Kapitáni reprezentačních družstev mu předají náměty do 20. dubna.

16/3 - Trvá.

17/1 - Znění České charty proti dopingu je přílohou.

17/3 - Trvá.

17/4 - Přípravou propozic soutěží jsou pověření: ligy - Franz, individuuál - Štulc, open topové a smíšené - Hebák, cel. skupinovka, IMP - Sajal, Hebák. Pro VC zůstanou v platnosti. Členy Ústředí a trenéry reprezentace žádáme, aby dodali připomínky a návrhy uspořádání propozic P. Hebákovi do příští schůze Ústředí (23.4.)

Nové úkoly:

18/1 - Ústředí kooptuje zástupce moravských klubů Bohumila Kociána, adresa: V. Kosaře 22, 700 30 Ostrava Dubina. Tel.: zaměstnání 069/586 5405. Bude mu propláceno jízdné na jednání Ústředí ve výši Kč 200.

18/2 - Kapitán reprezentace juniorů navrhne nominaci na ME juniorů.

18/3 - Ú ČBS připomíná pořadatelům VC, že výsledky turnaje je nutno odevzdat v nejkratším termínu.

18/4 - Z prostředků sponzora byl vyplacen příspěvek Kč 35 000 na ME ve Varšavě. Částku převzal P. Bahník.

18/5 - E. Bahníková a V. Machát zpracují finanční vyhodnocení celostátních soutěží družstev a návrh na využití přebytku ze vkladů do soutěží.

18/6 - Byl zaplacen pronájem Poštovní schránky na rok 1999 ve výši Kč 2640.

Příští jednání bude 23. dubna v 16.30 v hotelu Kettner.

Zapsala: