Informace Rozhodčí komise ČBS

Rozhodčí komise ČBS oznamuje:

RK zahájilo přípravu kursu pro rozhodčí. Kurs bude pořádán zčásti korespondenčním způsobem na podzim 1999. Po ukončení korespondenční části (přibližně 5 lekcí) se předpokládá uskutečnění závěrečné shrnující lekce a návazná zkouška. Podrobnější informace a termíny pro závazné přihlášky budou včas oznámeny.

V oblasti KŘ se připravuje průběžné vyvěšování stavu dosažených klasifikačních bodů. V druhé polovině roku bude vyhodnoceno nastavení parametrů KŘ s případnou úpravou koeficientů úrovně soutěží. J.Volhejn připravuje souhrnné vydání odpovědí na nejčastější dotazy ke KŘ.

Ve stadiu diskuse je dílčí novelizace SŘ. V oblasti SŘ se bude jednat o doporučení k výpočtům soutěží. Do této doby byl na Internetu zveřejněn pracovní materiál týkající se výpočtů párových turnajů. Další zájemci o něj se mohou obrátit na V. Macháta. Veškeré podněty a příspěvky k dané problematice jsou vítány.

V Praze 24.dubna 1999

Za Rozhodčí komisi:

Vladimír Machát