Zpráva pro kluby 

Žádáme předsedy klubů, aby podali návrhy na kandidáty do nového Ústředí a komisí do konce srpna. 

Aktuálně je zaváděna Centrální evidence výsledků. Tato evidence slouží: 

1/ jako podklad pro KB body i Elo u soutěží pořádaných ÚČBS, 

2/ jako podklad pro Elo u soutěží klubových. 

Kluby tak samy rozhodují, které své soutěže do Ela zařadí. 

Do této evidence nebyly zatím předány výsledkové listiny řady klubových soutěží, které byly dříve běžně zařazovány do Ela. Platí to i o soutěžích přímo jmenovaných v příloze ke klasifikačnímu řádu. Absence některých výsledků by podstatně snížila kvalitu Ela. Jedná se zejména o: 

a/ všechny soutěže BK VŠE Praha (skupina A předběžně zapsána), 

b/ všechny soutěže BK Nekuřáci Praha, 

c/ BC Open. 

Klasifikační úsek poskytuje řadu informací na internetových stránkách Jana Volhejna a Pavla Sajala.

 

 

ZÁPIS z 20. jednání ÚČBS dne 28. května 1999 

Přítomni: Bahník, Bahníková, Batela, Franz, Hebák, Hofmanová, Jelínková, Kocián , Kypta, Machát, Sajal, Štulc 

Nepřítomni: Böhmová 

Kontrola úkolů: 

14/2 - MŠMT zamítlo žádost o příspěvek na MS dvojic.

15/4 - Návrh na způsob nominace reprezentačních družstev bude předložen na příštím Ústředí.

16/3 - Smlouva bude podepsána 5.6. v Novém Městě/Metují.

17/4 - Návrhy propozic a připomínky k nim budou do konce června soustředěny u P. Hebáka, který čistopis návrhů předloží plénu ČBS.

18/5 - Návrh je přiložen.

19/3 - Na ME družstev byl nominován tým: Svoboda, Kurka, Fořt, Volhejn, Mráz, Jansa. Senioři: Křížek, Nosek, Jaroslav Čech, Voráček, Hebák, Jireš.

Nové úkoly: 

20/1 - Vzhledem k mimořádné události při posledním turnaji II.ligy, rozhodlo Ústředí o zařazení družstva Teplic jako 5. účastníka finálového turnaje III.ligy.

20/2 - Předběžná zpráva předsedy o činnosti ÚČBS pro konferenci delegátů s alternativními návrhy bude uveřejněna do 31.7. na Internetu. Členové Ústředí dají podklady pro zrpávu do 15.7. na adresu Ing. L. Batela, Husovo nám.62, 282 01 Český Brod.

Žádáme předsedy klubů, aby podali návrhy na kandidáty do nového Ústředí a komisí do konce srpna.

Příští jednání bude 10. září v 16.30 v hotelu Kettner. 

Zapsala: Hofmanová