Zpráva pro kluby 

Blíží se termín Přeboru republiky v individuále - Memoriál Karla Textora. Žádáme proto kluby, aby podle propozic adresovaly žádosti na udělení divokých karet pro hráče, kteří jsou jejich členem. Termín na podání návrhů na kandidáty do nového Ústředí ČBS se prodlužuje do konce září. 

ZÁPIS z 21. jednání ÚČBS dne 10. září 1999 

Přítomni: Bahník, Bahníková, Batela, Franz, Hebák, Hofmanová, Jelínková, Kocián, Kypta, Machát, Sajal, Štulc, Vlnař 

Omluvena: Böhmová

Kontrola úkolů: 

14/2 - Ústředí děkuje všem, kteří svou prací zajistili MS v Nymburce.

16/3 - Partnerská strana odstoupila od záměru podepsat smlouvu.

17/4 - Trvá.

18/2 - Na MS juniorů byli nominováni Jelínek - Martynek a Pulkrab - Vozábal D. ČBS uhradí za jejich pobyt 5568 Kč.

20/2 - Zpráva je přílohou.

Nové zprávy a úkoly: 

21/1 - Od 22.8. do 29.8.99 byl uspořádán Výukový camp pro juniory v Pensionu Ina v Josefově dole. Ú souhlasí s poskytnutím příspěvku na základě odsouhlaseného vyúčtování, které předloží Z. Frabša do konce září.

21/2 - Podrobné zprávy z ME družstev budou předneseny na Konferenci delegátů. Družstvo seniorů se zúčastnilo ME na Maltě a umístilo se na sedmém místě z 21 družstev. Družstvo žen bylo jedenácté z 21 týmů. Družstvo Open se také zúčastnilo. Na ME žen pár Hnátová - Erdeová postoupil do finálové skupiny, kde skončil na 21. místě. Pár Pokorná - Svobodová se umístil na 5. místě v Consolation.

21/3 - Ústředí svolává konferenci delegátů na 5. listopadu v 17 hodin. Kluby do 50 členů mají 1 hlas, za každých dalších započatých 30 členů mají právo vyslat ještě jednoho delegáta podle stavu ke konci roku 1998.

21/4 - P.Kurzweil předá všechny doklady pro vyúčtování do 17. září E. Bahníkové, která odevzdá pokladní zprávu do 25. září revozní komisi.

21/5 - Předseda ČBS poděkuje panu Damianimu za nabídnutou pomoc českému bridži.

21/6 - Navázání pracovního kontaktu s M. Verdierem zajistí P. Hebák a M. Jelínková.

21/7 - M. Jelínková zajistí zveřejnění české verze materiálů EBL o rozvoji, výchově a sponzorství v bridži na Internetu.

21/8 - Na základě upozornění revizní komise Ústředí pověřuje E. Bahníkovou a L. Batelu dosud neprovedenou inventarizací majetku ČBS.

21/8 - Volební a jednací řád Konference delegátů jsou přílohou zápisu.

21/9 - Za činnost přípravného výboru pro konferenci delegátů odpovídá P. Hebák.

Zapsala: Hofmanová