ZÁPIS z 22. jednání ÚČBS dne 5. října 1999 

Přítomni: Bahník, Batela, Franz, Hebák, Hofmanová, Kocián, Kypta, Šlachta, Štulc, Verdier

Kontrola úkolů: 

21/4 - Nesplněn. Pokud P. Kurzweil nepředloží vyúčtování a neodevzdá Ú ČBS zbylý materiál z akce Nymburk, bude k 10.11. tato akce účetně uzavřena bez možnosti uplatnit další pohledávky P. Kurzweila (jak vyplývá z platné smlouvy mezi ním a ÚČBS o zajištění akce.

Nové zprávy a úkoly: 

22/1 - Ústředí souhlasí s likvidací psacího stroje. 22/2 - Učebnice Bridž pro každého, které jsou v majetku ČBS budou přiděleny kroužkům pro rozvoj. Zbytek bude uložen pro budoucí potřeby u B. Kociána.

22/3 - Přihlášky na ME Mix se přijímají do konce ledna.

22/4 - Ústředí rozhodlo o přidělení použitých bidding boxů bridžovým klubům na Moravě za symbolickou cenu Kč 800.-. Distribuci zajistí B. Kocián.

22/5 - M. Bahník zajistil sponzorský příspěvek pro reprezentační družstvo žen dvakrát Kč 60 000 Kč.

Zapsala: Hofmanová