Zápis ze 2. schůze ÚČBS

7. ledna 2000, Hotel Kettner (17.000)

Přítomní:    Hebák, Franz, Hnátová, Hofmanová, Kocián, Sůra, Verdier

Omluveni:  Nesvadba (nemoc)

Zprávy pro kluby:

Jmenný seznam členů, kteří zaplatili příspěvky na rok 2000 odešlete urychleně na adresu:

J. Baláš, Mírová 740, 518 01 Dobruška, e-mail: finesco.opocno@opocno.cz

(budou nové karty místo legitimací na náklady ČBS!!!)

Přílohy zápisu jsou:

Termínovník 2000. Pozvánka na IMP přebor ČR. Nový seznam funkcionářů ÚČBS a předsedů komisí ÚČBS. Zpráva o majetku ČBS.

Žádáme předsedy klubů, aby vyplnili dotazník komise pro rozvoj bridže a vrátili V. Kyptovi na uvedenou adresu nebo donesli 28. ledna na setkání předsedů klubů s ÚČBS

 

Ústředí ČBS tímto zve na

setkání předsedů klubů (nebo jejich zástupců)  s ÚČBS, které se koná 28. ledna 2000 v 18.00

v hotelu Kettner Lublaňská 23, Praha 2 (cestovní náklady hradí ČBS)

(současně jsou zasílány osobní pozvánky předsedům klubů)

Nové úkoly

2/1   Soutěžní komisi a ÚČBS se ukládá urychleně připravit ke schválení všechny propozice celostátních soutěží (za ÚČBS odpovídá Franz a za soutěžní komisi B. Picmaus). Nejpozději do začátku příslušné soutěže, ale raději dříve.

2/2   Členům ÚČBS, kteří dojíždějí na schůze ÚČBS bude propláceno jízdné ve výši jízdenky vlaku 2. třídy.

2/3   Organizováním 3. ligy jsou za jednotlivé oblasti pověřeni M. Králík (Morava), M. Hartman (Čechy) a O. Svoboda (Praha). V případě tří oblastí budou i  tři sestupující (postupující z (do) 2. ligy bez baráže.  

2/4   P. Hebák informoval o změně stanov schválené Ministerstvem vnitra a o úspěšné korespondenci s ČSTV, ČOV, EBL a WBF

2/5   ÚČBS oficiálně jmenovalo předsedy komisí:

        Soutěžní:           B. Picmaus         za ÚČBS odpovídá M. Franz

        Rozvoje bridže:          V. Kypta    za ÚČBS odpovídá B. Kocián

        Komise rozhodčích:     J.  Volhejn za ÚČBS odpovídá M. Franz

        Klasifikační komise:    J.  Baláš            za ÚČBS odpovídá D. Hnátová

        Manažerská:              V. Volhejn          za ÚČBS odpovídá  J. Sůra

              Časopis a internet:       T. Fořt               za ÚČBS odpovídá P. Nesvadba           

        (Komise reprezentační bude ustavena na setkání se všemi reprezentacemi 10. března)

2/6   Předsedové komisí se pověřují odevzdáním seznamu členů své komise a budoucím programu činnosti komise  (tak jak vyplynul ze společného zasedání). Termín do konce ledna 2000 (odpovídá  za ÚČBS B. Kocián – manažerská i později). Dát na internet (T. Fořt)!    

2/7   Odpovědnost za přihlášky na Rimini (mixy) a Ladies Festival (Praha – P. Jireš) má za ÚČBS D. Hnátová.                    

2/8   M. Verdier se pověřuje vypracováním rozpočtu ÚČBS (jakmile bude znám příspěvek od ČSTV a budou uzavřeno finanční hospodaření minulého ÚČBS (odpovídá L. Batela). Seznámit pak ihned kluby a komise se stavem financí ČBS (odpovídá M. Verdier a P. Hebák). Urgovat nezaplacenou fakturu Poláků za Nymburk (L. Batela a M. Verdier).

2/9   Podrobnosti kolem časopisu a internetu budou diskutovány individuálně (P. Hebák) 

Setkání ÚČBS s předsedy a členy komisí

Kromě předsedů komisí a členů ÚČBS se účastnili:

J. Mašek (manažerská), Z. Frabša (rozvoje bridže), O. Svoboda (časopis), V. Machát (rozhodčích), P. Sajal (předseda revizní komise).  

 ÚČBS tímto děkuje všem zúčastněným za velmi příjemné a užitečné jednání 

 

!!!Omlouváme se, ale všechna jména uvádíme bez titulů!!!

                                                                        Zapsala: Hofmanová a Hebák