Zprávy pro kluby:

Příspěvky zasílejte na konto ČBS: 988108504/0600 GE Capital Bank, zároveň pošlete matrikáři J. Balášovi seznam členů, kteří zaplatili s čísly legitimací, klasifik.body a výk. třídami podle stávajícího Klasifikačního řádu (vyšel v modré bridžové revue). E-mail Jiřího Baláše je: finesko.opocno@opocno.cz. Limity pro výkonosti jsou IV. VT 30 bodů, III.VT 100 bodů, II.VT 300 bodů a I.VT 1000 bodů.

Do konce března dodají kluby přehled KB za rok 1999. Podklady pro ELO zasílejte J. Volhejnovi.

E-mailová adresa Ústředí je UCBS@SEZNAM.CZ. D. Hnátová zavede všem klubům e-mailovou adresu se standardním heslem. Kluby mají povinnost D.Hnátové ohlásit e-mailovou schránku, na kterou jim bude posílat poštu.

ZÁPIS z 3. jednání ÚČBS dne 28.ledna 2000

Přítomni: Franz, Hebák, Hnátová, Hofmanová, Kocián, Nesvadba, Sůra, Verdier

Omlouváme se za chybu v adresáři funkcionářů ČBS:

e-mail Jiřího Baláše je: finesko.opocno@opocno.cz

Kontrola úkolů:

1/3 - Ing. L. Batela se žádá, aby laskavě nejpozději do 15. února písemně informoval ÚČBS o hospodaření ČBS v minulém a předminulém roce (stačí stručným ale zřetelným přehledem příjmů a výdajů), o způsobu definitivního uzavření akce Nymburk a aby popř. předal novému ÚČBS zbývající písemné dokumenty o činnosti bývalého Ústředí. Podle poslední zprávy se má uskutečnit setkání 12. nebo 13. února (Bahníková, Batela, Kurzweil).

1/6 - Členové ÚČBS byli seznámeni s průběhem finanční oponentury na ČSTV. Částka, kterou ČBS obdrží od ČSTV bude uveřejněna ihned, jakmile ÚČBS bude informována o její výši.

2/6 - Předsedům komisí připomínáme, že mají do konce ledna, ale nejpozději do 15.února, odevzdat seznam členů komise a plán činnosti na rok 2000 s konkrétními termíny. Členům ÚČBS se připomíná, aby v rámci svěřených komisí dohlédli na splnění tohoto úkolu.

2/7 - Za ÚČBS má organizační otázky zabezpečení MIXŮ (Rimini) na starosti D. Hnátová. Organizací Ladies Festivalu byl pověřen P. Jireš za intenzivní pomoci ÚČBS!

2/8 - M. Verdier se pověřuje, aby do přístí schůze ÚČBS připravil návrh na řešení finančních otázek akcí pořádaných ÚČBS (přebory a liga).

Nové úkoly:

3/1 - E. Bahníková se žádá o informaci týkající se placení příspěvků na rok 2000. M. Verdier by měl ukončit přípravu rozpočtu nejpozději do 20.února. Definitivně by měla být ukončena akce "podpisové vzory" a uzavřena dohoda o spolupráci mezi M. Verdierem a E. Bahníkovou (termín rovněž 20.února). Schválit rozpočet by mělo ÚČBS na únorové schůzi. Kluby o něm budou informovány.

3/2 - Petr Hebák se pověřuje dalším jednáním ve věci kapitánů všech REPRE týmů a s předsedou REPRE komise. Všechny záležitosti kolem reprezentací budou řešeny na společném zasedání 10. března v 18.00 v hotelu Kettner. Zatímní kapitány (M. Bahník, J,Štulc, Z.Frabša a P. Hebák) žádáme o zabezpečení maximální účasti všech reprezentantů širšího kádru (cca do 10-12 lidí na jednu reprezentaci - OPEN, LADIES, SENIOŘI A JUNIOŘI). Jednání by se mělo týkat zásadních problémů!

3/3 - E-mailová adresa Ústředí je UCBS@SEZNAM.CZ. D. Hnátová se pověřuje zavedením e-mailových adres pro všechny kluby ve tvaru: {zkratka_klubu}@SEZNAM.CZ se standardním heslem. Kluby mají za povinnost oznámit e-mailovou schránku, na kterou jim budou zprávy ÚČBS a komisí posílány.

3/4 - Předsedové klubů a matrikář se žádají, aby v případě význačných životních jubileí předložili ÚČBS ke schválení návrhy na ocenění pamětními medailemi ČSTV.

3/5 - Ústředí pověřuje M. Franze, aby prověřil možnost zhotovení medailí a diplomů pro celostátní soutěže pořádané ÚČBS. Finančně zajistí M. Verdier.

Příští schůze ÚČBS bude v pátek 25. února v 18 hodin u D. Hnátové, další 10. března v 17 hodin v hotelu Kettner.

Zapsali: Hofmanová a Hebák