6. schůze ÚČBS v Olomouci 6. května 2000

 

Přítomni všichni členové ÚČBS

1.    1.     Ladies festival se koná od 23. do 28. května v Praze v hotelu Olympik, přičemž je k dnešnímu dni přihlášeno přibližně 80 žen. Uspořádání zabezpečuje pracovní skupina ve složení Hnátová – Pokorná – Jireš – Frabša – Verdier a Hebák. ÚČBS sice s uspokojením bere na vědomí současný stav příprav, ale upozorňuje na celou řadu drobných nedořešených organizačních či materiálních otázek. Případný zisk z celé akce bude použit na vklady družstev v Mastrichtu. Předpokládá se pomoc nejen všech členů ÚČBS, ale hlavně hráčů všech REPRE teamů (zvláště žen a juniorů), jakož i dalších dobrovolníků. S případnými nabídkami pomoci se obracejte na libovolného člena výše uvedené pracovní skupiny. ÚČBS velmi vítá účast všech našich žen v soutěžích s tím, že preferuje kombinované dvojice se zahraničními účastnicemi s tím, že naše hráčka nebude platit vklad do soutěže. České páry (aspoň jedna hráčka nad 25 let) budou za účast v hlavním tříkolovém turnaji platit třetinu vkladu (20 SFS na osobu), zatímco v ostatních soutěžích (úvodní turnaj v úterý ve 21.00 a individuál ve středu v 15.00) je jejich účast bezplatná. Hráčky do 25 let   mají účast ve všech soutěžích bezplatnou. Důvodem zvýhodnění kombinovaných párů je důraz na společenský a prestižní význam soutěže před dobrým umístěním našich špičkových párů v průměrné mezinárodní konkurenci.     

2.    2.     Po předložení vyúčtování Polského bridžového svazu se definitivně uzavírá finanční stránka uspořádání MS juniorů párů v Nymburku v minulém roce. Marc Verdier provede (dle svých možností při zcela omezených informacích) potřebnou kontrolu finančního uzavření akce. Paní Eva Bahníková se tímto  žádá, aby neprodleně vyúčtovala stav pokladny a předala kopii daňového přiznání za rok 1999 s vysvětlivkami panu Verdierovi. Pan Petr Kurzweil přes všechny žádosti a sliby žádné vyúčtování nepředložil, čímž způsobil Českému bridžovému svazu nepříjemné mezinárodní komplikace. Bez jakékoli sdělení ÚČBS zaslal Petr Kurzweil Polskému bridžovému svazu fakturu na částku o 2,5 tis. SF nižší než byla částka, kterou od Luboše Bately převzal a potvrdil pan Orlov v červenci minulého roku. Právě tuto sníženou částku Polský bridžový svaz nedávno zaplatil, čemuž nemůžeme nijak čelit, protože nevíme, která částka je správná. ÚČBS nemá žádnou představu ani o tom, zda se na celé akci Kooperativa sponzorsky podílela či nikoli a do jaké míry bylo uspořádání ziskové či ztrátové. Rovněž hracím a dalším materiálem z Nymburka Český bridžový svaz nijak nedisponuje (je údajně ve vlastnictví Petra Kurzweila) a nemá o něm žádnou představu. 

3.    3.     ÚČBS uhradilo fakturu za ubytování všech hráčů REPRE teamů (kromě juniorů)  v Mastrichtu. Kapitáni reprezentačních teamů žen, seniorů a mužů (J. Štulc, M. Bahník a P. Hebák) odpovídají za okamžité předání doplatků M. Verdierovi podle jeho dispozic. Dodatečné reakce některých reprezentantů jsou však zarážející a do budoucnosti odrazující. Do 1. června mají být zaplaceny vklady do všech soutěží a přes veškerou snahu stále není úplně jasné do jaké míry ÚČBS může toto zabezpečit bez příspěvků sponzorů a účastníků. Celou věc má na starosti jako odpovědná osoba P. Hebák, ekonom M. Verdier a za manažerskou komisi J. Sůra, jakož i kapitáni všech REPRE teamů. Kapitáni REPRE teamů (i univerzitního) nutně musí předat ÚČBS konečné sestavy s konvenčními kartami (dle obdržených směrnic) nejpozději do 24. května. Současně budou  diskutovány otázky finančního zabezpečení naší účasti na olympiádě na REPRE komisi před ligou 22. května.         

4.    4.     V týdeníku Učitelské noviny vyjde celostránkový článek o bridži a v tisku i televizi by měly být nezbytné informace o pořádání Ladies festivalu (odpovídá komise pro rozvoj bridže).

5.    5.     Kluby by se měly snažit uspořádat své právnické postavení podle zkušeností BK VŠE Praha. S tím souvisí  potřeba začlenění klubů do sportovních jednot podle požadavků  ČSTV (informace Jaroslav Sůra)+. 

6.    6.     Počínaje 1. zářím 2000 bude (ve smyslu našeho připojení k antidopingovému programu ČSTV a ČOV)  na všech bridžových soutěžích, pořádaných kluby v rámci ČBS, uplatňován nejen zákaz kouření, ale i zákaz konzumace všech alkoholických nápojů. Neplnění tohoto požadavku mezinárodních federací poškozuje postavení bridže v České republice a bude proto přísně penalizováno.

7.    7.     REPRE komise odpovídá za nový systém přípravy a výběru hráčů REPRE teamů rovněž od 1. září 2000. Manažerská komise ve spolupráci s komisí rozvoje bridže by se měla v tomto termínu maximálně snažit zabezpečit i sponzorské smlouvy (nejen) na podporu reprezentace.     

8.    8.     Na příští schůzi se zvou i předsedové všech komisí za účelem diskuse o jejich činnosti na základě předložené písemné zprávy. Za účast odpovídají příslušní členové ÚCBS. Místo J. Volhejna byl předsedou komise jmenován V. Machát.

9.  9.     Český bridžový svaz bude reprezentovat na kongresu EBL v Itálii (Belaria) od 25. do 28. května M. Verdier a Z. Frabša. Předseda ÚČBS P. Hebák se nemůže účastnit, protože ve stejné době je Ladies Festival v Praze. 

10.         10.  WBF organizuje simultánní  World Bridge Contest od 2. do 3. června prostřednictvím národních bridžových federací. Pan  José Damiani nabídnul ČBS možnost hrát zdarma obě kola až do 10 stolů  (vklad je jinak 3 US dolary). Obě kola uspořádá BCP v Praze v hotelu Kettner, které také zabezpečí organizaci přihlášek.

 

Zápis (vzhledem k závažnosti) písemně na vědomí: Předsedové komisí, členové ÚČBS, kapitáni reprezentačních teamů, Eva Bahníková, Luboš Batela a Petr Kurzweil.

 

Příští schůze ÚČBS se koná v rámci letního bridžového víkendu o velkou cenu ČR v novém Městě nad Metují (16. až 18. června 2000) a bude před letními prázdninami poslední.