7. schůze ÚČBS v Novém Městě nad Metují 17. června 2000

 

1.      Zpráva o Ladies Festivalu 2000 v Praze (Hebák), Český Sport, TV3

ÚČBS tímto děkuje ve smyslu zprávy ve 3. čísle naší bridžové REVUE všem, kteří se zasloužili o perfektní organizaci této významné mezinárodní akce.

2.    Vyúčtování Nymburka (Never Ending Story…) 

Celá záležitost byla předána předsedovi revizní komise ÚČBS Ing. P. Sajalovi ke kontrole.

3.    Organizační záležitosti (ubytování, vklady, jména hráčů) pro Maastricht jsou vyřízené. Zbývá poslat (v elektronické podobě) do 1. 7. konvenční karty. Sestavy:

Muži:   Jireš, Filip, Volhejn V., Kopřiva, Fořt, Illa (Štulc, Mašek)

Ženy:   Pokorná, Svobodová, Lančová, Bahníková, Hnátová, Erdeová (Bahník, Franz)

Senioři:         Hebák, Nosek, Křížek, Chvalina, Jansa, Polák, Kulišanovi (bude sníženo na 6)

Univerzitní:  Vozábal D., Pěkný, Pulkrab, Martynek, Jelínek, Lišková (Frabša, Jelínková)

4.    Chvála a kritika

        Kontrola činnosti členů ÚČBS,  klubů a komisí podle KONKRÉTNÍCH zpráv:

 Kluby (Hnátová, Nesvadba) – příspěvky, činnost, právnické postavení         

        Soutěžní komise (Picmaus, Franz)

        Rozhodčí komise (Machát, Franz)

        Klasifikační komise (Ertner, Hnátová)

        Manažerská komise (Volhejn V., Sůra) 

        Komise rozvoje bridže (Kypta, Kocián)

        Repre komise (Bahník, Hebák)

        Internet a časopis (Fořt, Nesvadba)

        Co je dobré a co nefunguje? Problém sekretáře svazu a eventuální přerozdělení úkolů.

        Co nebude písemně musí být dodáno do zápisu (odpovídají ti v závorce).

5.    Zákaz alkoholu (jak budeme konkrétně řešit)?

6.    Verdier a Frabša v Belarii (Verdier)

7.    Sponzoři a finanční situace (Verdier, Hebák, Sůra) – vypadá to dobře

8.    Různé