Zápis 9. schůze ÚČBS

konané v Praze v hotelu Kettner  6. října 2000

 

Přítomni:    Franz, Hebák, Verdier, Sůra, Frabša st., Frabša ml., Sajal

Omluveni:  Hnátová, Kocián, Nesvadba

 

1. B. Kocián písemně oznámil odstoupení z funkce sekretáře a místopředsedy ÚČBS. M. Franz oznámil pravděpodobné odstoupení D. Hnátové z ÚČBS ze zdravotních důvodů. V případě odstoupení z ÚČBS  je třeba kooptovat nové členy.

2.  Zdeněk Frabša st. je ochoten převzít agendu sekretáře svazu výhradně zaměřenou na domácí problematiku, zatímco pro zahraniční agendu se hledá vhodná osoba (P. Hebák je pověřen jednáním s P. Jirešem a s případnými dalšími kandidáty na tuto funkci). Jakékoli návrhy v tomto směru jsou vítány. Obecně je dlouhodobě žádoucí jakýkoli zájem o práci v Českém bridžovém svazu. Stále převládá u většiny našich členů sklon k povrchní kritice před nabídkou spolupráce.   

3. Na příští schůzi 10. listopadu v 18. 00 v hotelu Kettner bude provedeno hodnocení činnosti všech členů ÚČBS včetně komisí. V polovině funkčního období je třeba se zamyslet nad pozitivními i negativními výsledky a provést případná opatření k nápravě.Všichni členové ČBS mají možnost se účastnit tohoto hodnocení a (nebo) zaslat jakékoli písemné připomínky k práci ÚČBS  i jednotlivců. Jmenovitě budou přizváni na schůzi ÚČBS předsedové všech komisí.      

4. Na příští schůzi ÚČBS by navíc měli být kooptováni noví členové a specifikováno zaměření jejich budoucí činnost. Zároveň se na příští schůzi budou schvalovat propozice soutěží. 

5. ÚČBS vzalo na vědomí výsledky v Maastrichtu a připojuje se ke gratulaci juniorům (jen v čtyřčlenné sestavě Vozábal–Pěkný, Martynek–Jelínek), kteří svým krásným umístěním (páté místo, když dlouho to bylo na medaili) velmi potěšili. Finanční záležitosti našeho dámského resp.  juniorského týmu by měly být urychleně uzavřeny (pověřeni jsou M. Bahník-ženy, Z. Frabša ml.-junioři a za ÚČBS M. Verdier).         

6. ÚČBS schvaluje změnu soutěžního řádu ve smyslu návrhu V. Macháta.

7. ÚČBS žádá Z. Frabšu ml., aby urychleně sestavil pracovní tým pro organizaci mezinárodního turnaje v České republice v roce 2001 a předložil celkovou koncepci. 

8. M. Verdier na příští schůzi ÚČBS v rámci hodnocení činnosti ÚČBS podá informaci o současné finanční situaci našeho bridžového svazu.  

9. ÚČBS tímto vyslovuje poděkování Pavlu Sajalovi za jeho dlouhodobou velmi prospěšnou činnost ve prospěch ČBS a vyjadřuje naději, že bude i nadále pokračovat v práci v rámci revizní komise, popř. na ELU, klasifikaci atd. (jak je u něj trvale zvykem). ÚČBS zároveň děkuje Janu Volhejnovi za jeho činnost v rámci ČBS a doufá, že i v budoucnosti mu jeho časové zaneprázdnění umožní se podílet na naší činnosti. ÚČBS děkuje u příležitosti ukončení činnosti ve funkci npc. našeho REPRE týmu žen. Miloši Bahníkovi za jeho dlouhodobě úspěšnou práci.

10. Přihlášky do širších REPRE kádrů přijímají kapitáni reprezentací (zatím M. Bahník resp. M. Franz za ženy, J. Štulc za OPEN, Z. Frabša ml. za juniory a zatím P. Hebák za seniory) nejpozději do konce října!!! Přednost mají přihlášky 4-6 členných týmů, ale možné jsou  i přihlášky párů.