Zápis z 12. schůze ÚČBS

Pátek 19. ledna 2001 v hotelu Kettner

Přítomni:       Hebák, Verdier, Franz, Sůra, Frabša

Omluveni:      Nesvadba

1. ÚČBS schválilo 10. ledna 2001 propozice přeboru ČR družstev a doporučuje je ke zveřejnění.

2. ÚČBS bere na vědomí termínovník akcí ČBS v roce 2001.

3. ÚČBS souhlasí s rozhodnutím P. Hebáka ve věci utkání České Budějovice - Rožnov.

4. ÚČBS bere na vědomí zaplacení vkladů do všech kategorií v soutěži družstev na ME 2001.

5. ÚČBS bere na vědomí výsledky kvalifikace REPRE družstev o Tenerife, podle kterých  v kategorii Ladies zvítězilo družstvo Svobodová-Pokorná, Lančová-Tomčíková, Hnátová-Erdeová, v kategorii Seniors družstvo Hebák-Nosek, Křížek-Šubrt (bude doplněno dvojicí Jireš-Filip nebo Jireš-Jansa) a v kategorii Open se ve finále utká družstvo Svoboda-Mráz, Kurka-Jansa, Vozábal-Zadražil s družstvem Kopřiva-Filip, Fládr-Pavlík.

6.  ÚČBS bere na vědomí jednání P.Hebáka s vedením BKP o podílu BKP na zakoupení nového bridžového materiálu (míchací stroj a zástěny).

7.  Kvalifikace čtyřčlenných družstev o Bonn se uskuteční v hotelu Kettner 3. a 4. března. Definitivní přihlášky (přijímá J. Štulc) podléhají souhlasu kapitánů jednotlivých kategorií.

8. ÚČBS zřizuje Komisi pro etiku a disciplínu s tím, že její předseda bude jmenován na příští schůzi. ÚČBS pověřuje M. Verdiera přípravami a budoucí spoluprací s touto komisí.

8. Přihlášky párů na ME do Sorenta zabezpečí Zd. Frabša st. do 31. ledna 2001.

9. Propozice na topové a impové přebory ČR párů připraví Franz a Hebák.

10. ÚČBS děkuje Tomáši Fořtovi za pečlivé zabezpečování internetové stránky ÚČBS a vydávání časopisu. Některé možnosti dalšího zlepšování obsahu a náplně budou postupně diskutovány.

11. M. Verdier předložil ÚČBS finanční přehled příjmů a výdajů za rok 2000. Po schválení revizní komisí a přípravě daňového přiznání budou všechny údaje uvedené v časopise k prohlédnutí, dotazům a případným připomínkám. ÚČBS považuje za nutné prezentovat v průhledné podobě všechny podstatné údaje o hospodaření ÚČBS se svěřenými prostředky.     

12. Je nutné okamžitě vyplatit výhry za celostátní skupinovku (Svoboda, Verdier). 

13. Budou zabezpečeny medaile pro vítěze všech kategorií přeboru ČR v roce 2001 (Franz). 

14. ÚČBS ruší pokuty těm hráčům ze druhé celostátní ligy, kteří v době konání soutěže měli zaplacené členské příspěvky ve svém klubu. Vybrané částky budou vráceny po předložení patřičného dokladu s datem zaplacení. ÚČBS žádá všechny kluby, aby v budoucnosti včas odevzdávali vybrané peníze a tím předešli všem obtížím. 

15. Noví členové ČBS po 1. červenci každého roku platí jen polovinu ročního příspěvku.

16. Nové číslo P. Hebáka je 0606-657456 a M. Verdiera 0603-183242.

                                                                       Zapsal Sůra

Příští schůze ÚČBS se koná 2. března v pátek v hotelu Kettner v 18.00