Zápis ze 13. schůze ÚČBS

pátek 2. března  2001 v hotelu Kettner

 

Přítomni:       Frabša, Franz, Nesvadba, Sůra a Verdier 

Omluveni:      Hebák (připravil kompletní materiál pro jednání schůze) 

 

 

1. ÚČBS schválilo propozice párového topového přeboru ČR a doporučuje je ke zveřejnění.

2. ÚČBS schvaluje následující nominaci kapitánů REPRE družstev pro ME na Tenerife:

    Open:  Jansa, Kurka, Mráz, Svoboda, Vozábal, Zadražil  (náhradní pár: Diamant-Pavlík) 

                (npc. Štulc – pomocník Frabša ml.).

    Ladies: Erdeová, Hnátová, Lančová, Pokorná, Svobodová, Tomčíková (náhradní  pár:

                 Schulzová - Dítětová a za Hnátovou je Batelová (npc. Franz - pomocník Mašek).

    Seniors: Filip, Hebák, Jireš, Křížek, Nosek, Šubrt (náhradní pár: manželé Kulišanovi)

                (npc. Verdier) 

        Rozhodující zápas v kategorii OPEN mezi týmem O. Svobody a J. Kopřivy se neuskutečnil pro odstoupení týmu druhého jmenovaného. Odstoupení bylo na poslední chvíli, tým Svobody nebyl požádán o náhradní termín, rozhodčí Machát a skupina, která připravovala rozdání zůstala bez informace o zrušení utkání. ÚČBS se vše dozvědělo náhodou a dodatečně.

3. ÚČBS schvaluje příspěvek do 20 tis. Kč na Tenerife pro nehrající kapitány a jejich pomocníky na úhradu pobytových nákladů. V té souvislosti se uvolňuje čerpání sponzorského příspěvku žen do výše 100 tis. Kč.

4. Kvalifikace družstev o Bonn se uskutečnila v hotelu Kettner 3. a 4. března. Družstva juniorů ani žen se nezúčastnila, čímž význam celé kvalifikace výrazně poklesnul. V soutěži zvítězil tým ve složení Filip-Jireš a Kopřiva-Pavlík.

5. ÚČBS zřizuje Komisi pro etiku a disciplínu a jmenuje jako předsedu Tomáše Mráze z BK Olomouc. Členy komise jsou Ota Svoboda a Anatol Filip z BK Praha. Za ÚČBS je pověřen spoluprací s touto komisí Marc Verdier.

6. Přihlášky párů do Sorenta na ME párů byly odeslány. Za Pientku se účastní Picmaus.

7. Otevřený mezinárodní turnaj ČBS a turnaj EBL seniorů družstev se uskuteční v Praze nejspíše od 17. do 28 listopadu v hotelu Praha. Definitivní souhlas Ústředí je podmíněn adekvátním podrobným finančním rozpočtem. Za organizaci i uspořádání odpovídá Z. Frabša ml. ve spolupráci s EBL, komisí seniorů (Rand), ÚČBS (Hebák a Verdier), P. Jirešem, J. Pokornou a dalšími dobrovolníky. Z. Frabša je pověřen urychleným zabezpečením pozvánek, propagačních letáků a dalších potřebných materiálů. (včetně rozpočtu, konkrétního programu a technického zabezpečení soutěží)

8. ÚČBS bere na vědomí návrh J. Baláše a J. Volhejna na změnu limitů pro získání klasifikačních tříd a titulů. ÚČBS pověřuje komisi pro klasifikaci dopracováním návrhu do podoby, která by mohla být schválena na příští schůzi ÚČBS, prezentována v časopise a na internetové stránce ČBS.

9. ÚČBS žádá komisi pro etiku, organizátory i účastníky všech bridžových akcí, aby věnovali zvýšenou pozornost společenské stránce soutěží i dalších setkání. Například se to týká formy (mnohdy i obsahu) rozhovoru s rozhodčím (včetně jeho reakcí), rozhovorů partnerů či diskusí, odpovídajícího oblečení a všeho co s tím souvisí. Bridž se má stát olympijským sportem, takže je nezbytně nutné, aby nově vzniklá komise pro etiku a disciplínu připravila návrh vhodného etického, morálního a společenského kodexu, který by bylo možné prezentovat bridžové veřejnosti. Komise rozhodčích by se měla zabývat případnými sankcemi při různých narušeních.     

10. Prezentace bridže na mezinárodní soutěži věnované deskovým hrám na začátku července 2001 (Hebák, Fišer a komise pro etiku). Podrobnosti řešit na příští schůzi.

11. Z. Frabša ml. a B. Kocián jsou pověřeni provedením inventarizace bridžového materiálu. Podrobnou zprávu je třeba předložit na příští schůzi ÚČBS. V této souvislosti uvolnit distribuci knihy Petra Hebáka: Bridž pro každého (pro studenty a žáky zdarma).

12. Předat 15 sad bidding-boxů z Nymburka pro BK Kralupy zdarma.

13. Pořadatelé turnajů se žádají, aby zavedli výhodnější startovné pro členy ČBS.

14. Soutěžní komisi se ukládá řešit dodatečnou (pozdní) přihlášku čtyř moravských družstev do třetí ligy (za citlivé rozhodnutí odpovídá B. Picmaus).  

                                                                                     

                                               zapsal J. Sůra a P. Hebák

 

Příští schůze ÚČBS se koná v pátek 20. dubna v hotelu Kettner v 18.00.