Zápis ze 14. schůze ÚČBS

pátek 20. dubna 2001 v hotelu Kettner

 

Přítomni:        Frabša st., Frabsa ml, Hebák, Nesvadba, Sůra, Verdier, Machát a Baláš

Omluveni:     Franz a Sajal

 

A. Body od minule

1. Otevřený mezinárodní turnaj ČBS a turnaj EBL seniorů družstev se uskuteční v Praze v listopadu 2001 v hotelu Praha. Za organizaci i uspořádání odpovídá Z. Frabša ml. ve spolupráci s EBL, komisí seniorů při EBL, ÚČBS a s dalšími dobrovolníky. Z. Frabša ml. je pověřen urychleným zabezpečením pozvánek, propagačních letáků a dalších potřebných materiálů. (včetně rozpočtu, konkrétního programu a technického zabezpečení soutěží). Z. Frabša informoval o vývoji od minulé schůze. Stále je třeba urychleně dokončit přípravné období.

2. ÚČBS bere na vědomí návrh J. Baláše a J. Volhejna na změnu limitů pro získání klasifikačních tříd a titulů. ÚČBS pověřuje komisi pro klasifikaci dopracováním návrhu do podoby, která by mohla být schválena, prezentována v časopise a na internetové stránce ČBS. J. Baláš na schůzi informoval o představě klasifikační komise, která byla kritizována V. Machátem.  Kritika se týkala ELA, centrální evidence výsledků, klasifikačních bodů a legitimací. Celá záležitost se neuspokojivě protahuje, což je jistě chyba především klasifikační komise, ale i dalších odpovědných za tuto oblast. Žádáme další o pomoc, protože situace je vážná!   

4. Z. Frabša ml. a B. Kocián jsou pověřeni provedením inventarizace bridžového materiálu. Částečně splněno (materiál je třeba fyzicky soustředit).

5. Předat 15 sad bidding-boxů z Nymburka pro BK Kralupy zdarma. Splněno s poděkováním BK Kralupy.

B. Nové body

6. Dr. Neklan Chmelík pozval naše družstvo mužů a žen na přátelské utkání s Německem 29. a 30. září v Regensburgu. Pozvánku.UČBS s poděkováním přijalo a pověřuje kapitány Štulce a Franze výběrem co nejsilnějších týmů nejpozději do 15. července 2001. Odpovídá P. Hebák.

7. ÚČBS vítá nabídku Slawomíra Lataly z Polska a doporučuje kapitánům reprezentací, klubům     i hráčům zvážit možnost účasti našich týmu v polské lize. Celkovou přihlášku případných zájemců zašle za ČBS P. Hebák (jednáním s S. Latalou je pověřen D. Vozábal).

8. Míchací stroj bude zaslán do záruční opravy a předpokládá se jeho pravidelné využití v celostátních soutěžích od začátku září. Odpovídá M. Verdier.

9. Na květnovou schůzi budou pozváni předsedové všech komisí při ÚČBS (P. Sajal, B. Picmaus, J. Mašek, V. Kypta, V. Machát, T. Mráz, J. Baláš a J. Volhejn) k projednání současného stavu práce komisí v letošním roce. Od předsedů komisí se očekává konkrétní  informace o činnosti v prvních čtyřech měsících roku 2001. Záležitosti REPRE komise se budou řešit po Mistrovství Evropy na Tenerife a problematice klasifikační komise už byla věnována (neúspěšně) dubnová schůze (za jmenovité pozvání jmenovaných předsedů komisí odpovídá Z. Frabša st.).

10. Rozesílání zápisu klubům a agendu s tím souvisící po Daně Hnátové převzal P. Nesvadba.            

11. Na Valné hromadě ČSTV bude ČBS zastupovat J. Sůra.

12. P. Hebák, M. Verdier a Z. Frabša ml. se pověřují zastupováním ČBS na oficiálních jednáních  na Tenerife.

C. Různé

13. ÚČBS bere na vědomí protest družstva JAS proti kontumaci pořadatele v soutěži KO a pověřuje komisi etiky k vyjádření.

14. Stížnosti všeho typu libovolné fyzické osoby nebo klubu je nejvhodnější adresovat na předsedu příslušné komise ČBS podle obsahu problému. Nejvyšším orgánem ČBS je ústředí (ÚČBS), jehož činnost kontroluje revizní komise, které předsedá P. Sajal.  Pro informaci předsedou soutěžní komise je B. Picmaus, komise rozhodčích V. Machát, klasifikační komise J. Baláš, komise etiky a disciplíny T. Mráz, komise rozvoje bridže V. Kypta, manažerské komise J. Mašek a komise reprezentace svého předsedu v současnosti nemá (bude zvolen na Tenerife). Na stížnost je povinností předsedů komisí odpovědět do 15 dní. V případě nesouhlasu s rozhodnutím předsedy komise je možné podat odvolání u předsedy ÚČBS, kterým je P. Hebák nebo u revizní komise ČBS. Rozhodnutí revizní komise je konečné.              

15. Medaile na všechny celostátní soutěže pro rok 2001 organizované ČBS jsou zhotovené (poděkování Franzovi a Frabšovi).

16.  Sponzorská smlouva s Bižuterií Jablonec (40 tis. Kč) byla uzavřena (poděkování Franz).

 

Příští schůze ÚČBS se koná v červnu. Hlavním bodem je jednání s předsedy komisí. Další schůze se bude konat až začátkem července po ME na Tenerife.